Forsæt til indhold
Logo
News Web

Nyheder

Hold dig opdateret om udviklingen på Thyborøn Havn

Thyborøn Havn sprudler af liv

Når mange kræfter trækker i samme retning, så er der ikke grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Det er hovedårsagen til, at der hele tiden er noget nyt at berette om Thyborøn Havn. Her på siden kan du hele tiden holde dig opdateret med alt det nye.

Kjartan Ross er den nye direktør på Thyborøn Havn

1. maj 2024

Thyborøn Havns nye direktør er fundet, han hedder Kjartan Ross og tiltræder den 15. maj 2024.

Læs mere

JD-Contractor A/S etablerer sig på Thyborøn Havn

26. januar 2024

JD-Contractor A/S vælger Thyborøn Havn som hjemhavn til en dedikeret afdeling til deres undervandsværktøjer (ROV’er)

Læs mere

Ny version af søkort med opdaterede vanddybder i Thyborøn Havn!

12. november 2023

Besejlingsforholdene er de seneste år blevet ændret markant til betydeligt større vanddybder i Thyborøn Havn. Ny version af søkortet, udgivet her i oktober 2023, indeholder de nye data!

Læs mere

Grøn ammoniak produktion med udskibning fra Thyborøn Havn er godt undervejs

6. oktober 2023

Stort grønt energiprojekt er på vej til Thyborøn Havn med hensigtserklæring.

Læs mere

Stenlogistik til havvindmølleparker

2. juni 2023

Kajnær oplagring af sten til Scour Protection på Vesterhav Nord og Syd havvindmøllepark.

Læs mere

Åben kaj til offshore installationsfartøj

19. februar 2023

Den belgiske entreprenør indenfor havvindmølleparker DEME og Thyborøn Havn inviterede indenfor på offshore projektkajanlægget, mens det gigantiske installationsfartøj Innovation lå til kaj.

Læs mere

Fundamenter til Vesterhav Nord og Syd skal installeres fra Thyborøn Havn

9. februar 2023

Belgisk storkoncern skriver kontrakt med Thyborøn Havn til installationen af 41 fundamenter på havvindmøllerparkerne Vesterhav Nord og Syd.

Læs mere

Hele 11 m vanddybde i ny dybvandsrende!

8. februar 2023

Sejlrende med 11 m vanddybde er i dag en realitet i Thyborøn, ny dybvands sejlrende fra Nordsøen til Sydhavnen er idriftsat.

Læs mere

Siemens Gamesa underskriver kontrakt med Thyborøn Havn

22. september 2022

Siemens Gamesa og Thyborøn Havn har netop indgået en kontrakt om leje af havnefaciliteter med kajanlæg til to mandskabsfartøjer, CTV´er, i installationsperioden af Vattenfalls Vesterhav Nord havvindmøllepark.

Læs mere

150 kW lynlader til elbiler

10. august 2022

For at understøtte den bæredygtige udvikling har Thyborøn Havn nu idriftsat en lynlader på 150 kW på Tankskibsvej 4 i Thyborøn.

Læs mere

Overskudsvarme fra fiskeauktionens køleanlæg giver CO2 neutral varme i Thyborøn

26. april 2022

Som et led i havnens miljøstrategi har Thyborøn Havn fuld fokus på at optimere processer med et stort energiforbrug i havnens drift. Det seneste tiltag er her en investering i et nyt miljørigtigt CO2 køleanlæg.

Læs mere

Thyborøn Havns bestyrelse er nu konstitueret

16. januar 2022

Thyborøn Havns nye bestyrelse fra 2022 til og med 2025 er fortsat en professionel bestyrelse bestående af erhvervslivsrepræsentanter fra meget forskellige brancher.

Læs mere

10 m vanddybde i indsejlingen

31. december 2021

Den største uddybningen i Thyborøn Havns historie er gennemført og der er i dag 10 m vanddybde i indsejlingen til havnebassiner og Limfjordskajerne i Sydhavnen.

Læs mere

Ny vandforsyning på Konsumkaj!

9. juli 2021

Fire nye boostede vandhydranter på Konsumkaj og nye slangeoprullere er altsammen med til at forbedre arbejdsforholdene for fiskeren.

Læs mere

Opstart til verdens første EnergiØ

4. maj 2021

Startskuddet til verdens første Energiø gik i Thyborøn, hvorfra virksomheden MMT udfører havbundsundersøgelser hertil med fartøjet Relume.

Læs mere

Flere kajnære arealer til gods i 2022

14. april 2021

170 000 nye kvadratmeter til godshåndtering er på vej på Thyborøn Havn.

Læs mere

Thyborøn Havn er ISO-certificeret

7. december 2020

Et nyt management system og hele tre ISO-certificeringer fik Thyborøn Havn til at træde ind i en ny liga i 2020.

Læs mere

Nyt high-speed bunkringskoncept i Thyborøn

4. november 2020

Nu kan de større fartøjer bunkre top effektivt på Thyborøn Havn. Verdens største splitsandsuger Njord R var det første fartøj, der bunkrede på de nye ex-pipe faciliteter i Thyborøn.

Læs mere

Genbrug af snurrevodstov

3. november 2020

Et portræt af en miljøbevidst konsumfisker, der har fundet en effektiv metode til at sikre genanvendelse af det nedslidte snurrevodstov.

Læs mere

Tilladelse til uddybning af indsejling

28. oktober 2020

10 m vanddybde i indsejlingen til Thyborøn havn i 2021 vil gøre en kæmpe forskel for mange forskellige erhverv, både industrifiskeri, offshore vind og gods.

Læs mere

97 millioner kroner investeret

3. september 2020

Midterhavnen, ja man kan med rette kalde det hjertet af Thyborøn Havn, er top tunet efter en større renovering af de to midterste havnebassiner.

Læs mere

Nye lossekajfaciliteter ved TripleNine A/S

2. september 2020

Kajanlæg med nem adgang for maritim service og modtagefaciliteter ved TripleNine A/S med en lossekapacitet på 400 t pr time.

Læs mere

Renoveret havnebassin Vestre Inderhavn

28. august 2020

Havnebassin til nybygninger står færdigt. Thyborøn Havn har renoveret hele 402 kajmeter i Vestre Inderhavn.

Læs mere

Gods samles i pakhuse før udskibning

9. juni 2020

At samle gods på havnen før det hele på en gang sejles afsted til sin endelige destination, giver rigtig gode muligheder for fragtoptimering.

Læs mere

CTV´er ombygges paa stribe i Thyboron

7. maj 2020

Offshore Windservice A/S har valgt Thyborøn til ombygningen af deres 5 ældste Fob Swath CTV´er (crew transfer vessels) Fob Swath 2, 3, 4 ,5 og 7.

Læs mere

Projektgods håndteres på Thyborøn Havn

6. oktober 2019

Der håndteres årligt mere end 1,7 mio. tons gods på Thyborøn Havn og herunder også ekstra tungt sværgods, som kræver specialdesignede havnefaciliteter.

Læs mere

Oliven til de danske biogasanlæg

28. november 2018

Et godt eksempel på effektiv lastning af lastbiler direkte fra godsfartøj, på et uforstyrret område med nemme tilkørselsforhold til kaj.

Læs mere

Kommende begivenheder

Messer og udstillinger

Thyborøn Havn nyder at møde kunderne ansigt til ansigt og udstiller jævnligt på messer, der henvender sig til vores forskellige forretningsområder. Du kan møde os i lande hele vejen rundt om Nordsøen.

Se hvilke messer Thyborøn Havn udstiller på i den nærmeste fremtid.

Offshore Wind 1631 Web
Begivenheder