Forsæt til indhold
Logo
Cargo Transformer 4676

Projektgods på Thyborøn Havn

Kunderne gør sig sine egne erfaringer med sværgodskajfaciliteterne på Thyborøn Havn

Sværgodskajanlægget, som blev indviet tilbage i 2016, har efterhånden bevist sit værd i rigtig mange forskellige transport sammenhænge - det være sig både ved bulkgods, som forskellige typer biomasse, skærver, kalk, m.m., men også ved projektgods, som transformerstationer, vindmølledele, specialudstyr til offshore support fartøjer, m.m.. Det er ganske enkelt en fornøjelse at opleve, hvor glade kunderne er for de nye muligheder i Thyborøn, og hvor effektivt der arbejdes på kajanlægget.

Logistiske setups

De logistiske setups kan være ligeså forskellige, som det gods man transporterer. Ligegyldig hvilken form for godshåndtering, der er behov for, så kan det lade sig gøre i Thyborøn. Er der behov for direkte transport til slutkunden med losning direkte fra fartøj til lastbil, så gør de gode tilkørselsforhold til kajanlægget, med ekstra god plads til manøvrering af lastbiler, en stor forskel. Hvis det passer bedst ind i projektet at få hele lasten eller dele af godset oplagret på havnen i en periode, så vil man kunne opleve hvor højt serviceniveauet er hos de lokale stevedore servicevirksomheder, som både håndterer godset og oplagrer det indendørs såvel som udendørs efter behov.

Effektive tunge løft

I Thyborøn arbejder vi alle fleksibelt og støtter op om kundens projekter, så der kan laves præcis den logistiske konfiguration, der egner sig bedst til det givne transportprojekt. Det er fx tilladt at benytte fartøjets egne kraner til operationen, og der findes ligeledes lokale kranmuligheder, hvis der skulle blive behov for det.

Muligheden for at lave præcis det logistiske setup, som egner sig allerbedst til opgaven, kan have en meget stor effekt. På Thyborøn Havn har vi fx set eksempler på at tre tunge løft blev foretaget på bare to timer, fordi operationen var skræddersyet til projektet.

Arbejdsro og god plads

Sværgodskajanlægget er placeret i et ISPS område af havnen, som sikrer uforstyrret arbejde. Det øger sikkerheden væsentligt, at der ikke er uvedkommende færdsel på kajanlægget, og at operationerne kan drives effektivt uden afbrydelser.

Det ekstra sværgodsareal med 5000 m2 befæstet areal, der støder lige op til kajen, giver helt unikke arbejdsforhold, som gavner i mange sammenhænge. Både til konstruktion af stort offshore udstyr direkte ved kajanlægget, under lastbilmanøvrering hen til godsfartøjer og som arbejdsareal ved installation af havvindmølleparker. I alt 150 000 m2 areal støder op til sværgodskajfaciliteterne i Thyborøn.

Strategisk beliggenhed

For at udnytte søvejen helt optimalt har det sin betydning, at sejle lasten så tæt ind på kunden eller så tæt ud fra leverandøren som muligt. Thyborøn er pga. sin beliggenhed et strategisk valg for transport af varer til og fra det industrielle Danmark. Havnen ligger placeret lige ud til Nordsøen, med det industrielle Danmark og dansk landbrug lige i baghaven.

Hurtig adgang til vej fra kaj

Fra Thyborøn Havn er der let og hurtig adgang til det jyske vejnet. Kajanlæggene ligger placeret lige ud til hovedvej, uden nogen bymidte, der først skal passeres. Denne effektive baglands infrastruktur øger sikkerheden og komforten væsentligt for lastbilchaufførerne og sikrer effektiv transport i baglandet. Derudover har færdiggørelsen af den nye motorvej til Holstebro selvfølgelig øget effektiviteten af transport til og fra Thyborøn Havn yderligere.

Det giver alt sammen kunden nye muligheder for effektiv håndtering og transport af gods, og vi er meget stolte af de erfaringer, som vores kunder i øjeblikket gør sig med vores sværgodskajfaciliteter.

Der håndteres årligt mere end 1,7 mio. tons gods på Thyborøn Havn.

Se mere om godsaktiviteterne på Thyborøn Havn

Publiceret d. 6. oktober 2019