Forsæt til indhold
Logo
Dredging Image5 Web

Uddybet havneindsejling

10 m vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn

10 m vanddybde i indsejlingen har længe været en vigtig milepæl for Thyborøn Havn. Det er i sandhed en kæmpe glæde i dag at være nået i mål hermed.

Thyborøn Havn har de seneste 10 år arbejdet målrettet med at få øget vanddybden, så den tilgodeser kundernes behov til de nye og større fartøjer i både gods-og offshorebranchen, og til de store pelagiske fartøjer i fiskerisegmentet.

Efter flere års arbejde på at få oprensningsansvaret overdraget fra staten, at få miljøgodkendelser til udførelsen af selve uddybningen og med den endelige planlægning af uddybningsprojektet, er vi meget glade for i dag endeligt at kunne bekræfte overfor vores kunder, at uddybningen af indsejlingen til Thyborøn Havn og Limfjordskajerne i Sydhavnen nu er gennemført.

Vanddybden er øget betydeligt i hele indsejlingen fra de 8 meter, som staten hidtil garanterede, til de 10 m, som vi har i dag. Det vil sige, at vi er helt klar til at byde selv de største pelagiske industrifiskefartøjer fra Norge, Sverige, Danmark, Skotland, og Island velkommen i havn her i foråret, og at de store gods- og offshorefartøjer allerede nu nyder godt af den øgede vanddybde i indsejlingen til kajanlæggene på Thyborøn Havn.

De seneste pejlinger af henholdsvis indsejling til havnen og til Limfjordskajerne i Sydhavnen kan rekvireres hos havnens maritime afdeling.

80 millioner kroner investeret i vanddybde og nye havneanlæg.
Uddybningen af sejlrenden ind til Thyborøn Havn, i Thyborøn Kanal, er nu fuldført. 10 m vanddybde i indsejlingen, fra Nordsøen og ind gennem molehovederne til yderhavnen, og helt ned til Limfjordskajerne i Sydhavnen er nu en realitet.

Sandet fra uddybningen er blevet nyttiggjort til en større udvidelse af havnearealerne mod syd. Mere end 600 000 m3 sand er flyttet fra sejlrenden og op på land til skabelse af 150 000 nye kvadratmeter havneareal til godshåndtering i den sydlige del af Thyborøn Havn, parallelt med hovedvejen.

Projektet er både det største uddybnings- og havneudvidelsesprojekt i hele Thyborøn Havns historie.

Potentiale for talrige erhverv
Med Thyborøn Havns unikke placering godt beskyttet inde i Limfjorden, lige ud til Nordsøen, udvider de 10 m vanddybde et reelt potentiale for havnens kunder i brancherne fiskeri, gods og offshore vindenergi.

Når de største industrifiskefartøjer fra fx Norge og Færøerne leverer råvarer til fiskemelsfabrikken TripleNine A/S, så giver den nye vanddybde dem nogle helt optimale besejlingsforhold. Thyborøn Havn ligger geografisk godt placeret, og der er nem indsejling til fiskemelsfabrikken, der ligger placeret lige overfor havneindsejlingen.

Derudover kommer den øgede vanddybde også offshore branchen til gode ved offshore aktiviteter som installation af Vesterhav Syd, Nord, Thor og den kommende Energiø, bare et stenkast ude i Nordsøen syd for Thyborøn.

De driftssikre besejlingsforhold i al slags vejr, som er kendetegnende for Thyborøn Havn, sikrer offshore branchen et stabilt projektflow på en god beliggenhed tæt på de kommende havvindenergiprojekter, og den øgede vanddybde giver kaptajnerne en komfortabel ekstra sikkerhed under køl.

Også den innovative del af godslogistikbranchen, der vælger at sejle gods ind til og ud fra Danmark vestfra for at undgå et belastet vejnet i øst og for at have god plads til oplagring på kajnære baglandsarealer med tæt afstand fra kaj til hovedvej, kan få stor glæde af den øgede vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn. Den nye vanddybde åbner op for et større udvalg af fartøjer og giver branchen solide muligheder for logikstikoptimering med miljøhensyn.

En driftssikker havn
Thyborøn Havns sikre besejling i al slags vejr, 24/7 365 dage om året, sikrer i forvejen alle disse meget forskellige brancher en solid driftssikkerhed og et stabilt arbejdsflow. Den helt nye vanddybde øger nu branchernes fleksibilitet, i kraft af mulighed for et større udvalg af fartøjer og tilføjer en ikke ubetydelig ekstra sikkerhed.

På Thyborøn Havn har vi glædet os dagligt over synet af de store fartøjer Njord R, fra virksomheden Rohde Nielsen A/S og DC Orisant, fra Reimerswaal Dredging, der sammen har udført uddybningsarbejdet, lige udenfor vinduerne på vores havnekontor. Og der er ikke gået en eneste dag, hvor vi ikke har skænket det en tanke, hvor godt denne historiske uddybning af indsejlingen til Thyborøn Havn i Thyborøn Kanal bliver for havnens brugere fremover, både indenfor fiskeriet og i gods- og offshore branchen.

2021 vil være en stor milepæl på Thyborøn Havns historiske tidslinje fra nu af og rigtig langt ud i fremtiden.

Dredging Image5 Web
Dredging Njord R 7427 Cropped Web
Dredging Image0 Web
Port Expansion 7434 Web
Indpumpning af materiale fra uddybning
afspil video
Uddybning af havneindsejling
Uddybning af indsejlingen til Thyborøn Havn til 10 m vanddybde i 2021, og nyttiggørelse af materialet fra uddybningen til etablering af nye havnearealer.

Publiceret d. 31. december 2021