Forsæt til indhold
Logo

Leverandører

For at bidrage til en bæredygtig udvikling og beskyttelse af miljøet forpligter Thyborøn Havn sig til at købe ansvarligt ind. Thyborøn Havns indkøbspolitik skal sikre, at der udover at tage hensyn til økonomi, kvalitet og drift også i høj grad tages miljø- og arbejdsmiljømæssige hensyn under vores indkøb. Se mere herom i vores Indkøbspolitik.

Vi forventer, at havnens leverandører og entreprenører bidrager til at skabe sikre og sunde arbejdsområder med fokus på at forebygge nær ved ulykker, ulykker samt at minimere miljøpåvirkninger. Derfor skal i som entreprenører, leverandører eller rådgivere, der leverer ydelser til eller arbejder, for Thyborøn Havn udføre jeres aktiviteter i overensstemmelse med havnens QHSE-politik. -Kvalitetshelbreds-, sikkerheds- og miljøpolitik.

Thyborøn Havn har fastsat forebyggelsesregler indenfor forskellige arbejdsmiljøområder for at synliggøre, hvilke retningslinjer for arbejdsmiljø og miljø Thyborøn Havn forlanger, at havnen skal udvikles under.
Retningslinjer skal yderligere sikre, at udviklingen foregår med størst mulig fokus på et godt og sikkert arbejdsmiljø og uden at skabe miljøpåvirkninger.

Se mere herom i vores miljø og arbejdsmiljøkrav til entreprenører og leverandører.

Suppliers 0298 Web