Forsæt til indhold
Logo
Board 2022 GFX2096 Web

Bestyrelse

med forskellige erhvervslivs repræsentanter

Thyborøn Havn er en kommunal selvstyrehavn med en professionel bestyrelse

Thyborøn Havn har siden 2001 haft status af kommunal selvstyrehavn ejet af Lemvig Kommune. Det vil sige, at havnen har sin egen særskilte økonomi, sin egen ledelse og sin egen professionelle bestyrelse - uafhængig af Lemvig Kommune. Bestyrelsen består hovedsageligt af erhvervslivsrepræsentanter fra industrien fra forskellige brancher som logistik, havbundsarbejde, fiskeri, vindenergibranchen, grovvarebranchen og producent af entreprenørmaskiner.

Havnens primære formål er gennem konkurrencedygtig infrastruktur og service at skabe de bedste rammer for fiskeri samt gods- og erhvervsvirksomhed. Gennem udvikling og vækst af Thyborøn Havn skal vi gøre området til et attraktivt sted at bo, arbejde, besøge og drive virksomhed.

Thyborøn Havn skal skabe arbejdspladser og vækst til gavn for lokalområdet. Det skal ske via en sund økonomi, hvor overskuddet anvendes til at investere i infrastruktur og faciliteter, der understøtter havnens erhverv og vækst.

Thyborøn Havns bestyrelse består af:

Karl Kristian Bro

Bestyrelsesformand

Kontakt til bestyrelsen via formanden
T. +45 2211 5181
E. kk@bro.is

520 Thyboron Port Karl Kristian Bro

Erik Flyvholm

Næstformand

520 Thybor N Havn Erik Flyvholm

Susanne Nicolaisen

520 Thybor N Havn Susanne Nicolaisen

Rasmus Normann Andersen

520 Thyboron Port Rasmus Normann

Alfred Fisker

Alfred Fisker (2)

Steen Bitsch

Steen Bitsch 22027.520 Thyborønhavn Portrætfoto Web2

Jan From

Jan From 22027.520 Thyborønhavn Portrætfoto 2 Web