Forsæt til indhold
Logo
Fisheries Consumption AS5I9721 (1) Adjusted Web

Konsumfiskeri

MSC certificeret Nordsøfisk af udsøgt kvalitet til hele EU

Moderne fiskeri på en moderne havn

Med en strategisk placering tæt på fiskepladser i Nordsøen har Thyborøn Havn sin rod i konsumfiskeriet. Konsumfiskeriet har udviklet sig støt gennem årene og er i dag moderniseret til at foregå fra sikre fartøjer med gode arbejdsforhold for besætningen ombord, og grej der sikrer forbrugeren den bedste kvalitet.

Betydeligt bedre arbejdsforhold ombord på fiskefartøjerne øger fiskernes sikkerhed og bevarer fiskens kvalitet.
-

Søpakket fisk

Thyborøn havn er specialiseret som landingssted for spisefisk af høj kvalitet med ubrudt kølekæde fra skib til fisken ankommer til kunden.

Der landes en meget høj andel af søpakket fersk fisk, som allerede på havet er sorteret, rengjort, vejet og iset, fuldstændig klargjort til salg på fiskeauktionen.

Fra fiskefartøjerne udskrives der oplysninger om fiskefartøj, fangstdato, fangststed, fiskeart og vægt på labels medfølgende hver enkelt fiskekasse. Der er således fuld sporbarhed.

Konsumkaj 15A3917 Web

Fuld fokus på fiskefartøjer

Når fiskefartøjer lander fisk de meget tidlige morgener, så er truckførerne fluks på pletten. Fisken køres øjeblikkeligt ind i kølerum for at komme på morgenens fiskeauktion. Og nye rene fiskekasser køres frem på kajen fra kassevaskehallen.

Fiskefartøjet får fuld fokus, mens det ligger i havn for at aflevere førsteklasses Nordsøfisk. Samtlige forbrugsstoffer påfyldes i samme ombæring, og næste turs proviantering kommer også hurtigt på plads.

Konsumkaj 15A3959 Web

International fiskeauktion med gode modtagefaciliteter

Danske Fiskeauktioner A/S er et komplet logistisk setup, der kvalitetssikrer fisken med ubrudt kølekæde fra skib til kunde. Fiskeauktionen ligger kajnært ved Konsumkajen på Thyborøn Havn, så der er direkte adgang fra fiskefartøj og ind i de store kølehaller.

Fiskeauktionen har fordoblet sin kapacitet på Thyborøn Havn i 2017 og kan også stå for sorteringen af fisk, for fiskere, der ikke leverer søpakket fisk, med et effektivt sorteringsanlæg.

Fiskeauktionen er fiskerens direkte adgang til 190 kunder i hele EU med dag-til-dag levering.

Se mere om Fiskeauktionen i Thyborøn

Fiskeauktion 5474 Web

Multi-tasking når det er bedst

På Thyborøn Havn støtter vi op om fiskerens forretning med havnefaciliteter, hvorfra det er nemt at få foretaget maritim service og få påfyldt forbrugsstoffer i samme arbejdsgang.

På Svanholmkaj får fiskefartøjet Aaltje Postma her påfyldt brændstof med bunkerpram samtidig med, at det får udskiftet et komplet sæt snurrevodstov på bare 3-4 timer. Fiskeskipperen har god samvittighed, fordi han med denne løsning har vished om, at det gamle tov går til genanvendelse.

Se mere om genbrug af snurrevodstov
Bunkering Barge 7073 Web

Specialdesignede havnefaciliteter til konsumfiskeri

Nem adgang til losning af fisk og påfyldning af forbrugsstoffer er afgørende for fiskerne, så de hurtigt kan komme på havet igen mens fiskekvoterne er åbne. Derfor sætter vi en dyd i at sikre fiskerne de rette arbejdsforhold og tænker deres daglige arbejdsgange med ind i, når vi anlægger ny havneinfrastruktur.

Kasseudlejning og -vaskehal

For at gøre det nemt for fiskerne har vi etableret en Kassevaskehal lige ved siden af Fiskeauktionen, til nem håndtering og klargøring af fiskekasser.

Her gør en kassevaskemaskine med en kapacitet på 750 kasser i timen fiskekasser klar, mens fiskeren ligger i havn for losning af fisk.

Se mere om kassevaskehallen

Kassevaskehal 1768 Web

Miljømæssigt ansvarligt fiskeri

Det danske erhvervsfiskeri på Thyborøn Havn er i høj grad MSC certificeret.

MSC certificeringen er både forbrugerens garanti for, at fisken er fanget miljømæssigt ansvarligt, med bæredygtige fremgangsmåder og en garanti mod overfiskeri.

Når fisk og skaldyr har et MSC’s logo “den blå fisk” betyder det, at fisken kommer fra bestande, som ikke er truede, hvor havmiljøet bevares og at fiskeriet er velforvaltet.

Se mere om MSC certificering
Fiskeauktion 15A4027 Web

Highlights til konsumfiskeriet

Øget kapacitet til nybygninger

Thyborøn Havn har renoveret hele havnebassinet i Vestre Inderhavn. Det har øget vanddybden ved kajanlægget til nybygninger og øget kajkapaciteten til konsumfiskere og transitfiskere fra Belgien og Holland med 167 m.

Læs mere om renoveringen af havnebassinet Vestre Inderhavn
Vestre Inderhavn 0089 Web

Nye førsteklasses fiskefartøjer kommer til verden i Thyborøn

Hvert år ser nye fiskefartøjer dagens lys på Thyborøn Havn. De bygges i havnebassinet Vestre Inderhavn, og der står en fuld pallette af servicevirksomheder til rådighed på havnen. De mange virksomheder samarbejder tæt og springer på opgaven samtidigt, så fartøjet bliver klart hurtigst muligt.

Her er det en ny Linette L120, der er undervejs til Alfred Fisker og Tommy Swarth.

Nybygninger og ombygninger
Newbuilds Linette 2511 Web

Førsteklasses service

Mere end 100 lokale virksomheder står på spring med hver deres spidskompetencer, når du sejler ind i Thyborøn Havn. Der er en lang tradition for Maritim Service i Thyborøn med et DNA, som vil kunden det absolut bedste. Sjældent er så mange spidskompetencer set samlet på et sted. Kommer dit fartøj i dok i Thyborøn, har du alle disse virksomheder til rådighed på en gang. Det optimerer og forkorter klart tiden på land. Og meget vedligeholdelse kan klares, mens du alligevel er i havn for losning af fisk.

Nyheder til konsumfiskeriet

På Thyborøn Havn gør vi vores bedste for at sikre gode arbejdsforhold til fiskeriet. Herunder finder du de seneste nye tiltag til fordel for konsumfiskeriet og kommende fiskeribegivenheder, hvorpå du kan møde os.

Kommende begivenheder for konsumfiskeriet

Operationelle informationer til konsumfiskeren

Et kik ind i erhvervet

Få et kik med ind i de mange erhverv, der benytter Thyborøn Havn. På Instagram ligger der nogle rigtig gode eksempler på, hvordan havnens brugere arbejder og benytter Thyborøn Havn.