Forsæt til indhold
Logo
Snurrevodstov 2844 Web

Udskiftning af snurrevodstov

Genbrug af snurrevodstov

Drift og vedligeholdelse af et fiskefartøj inkluderer også udskiftning af nedslidt fiskegrej. Snurrevodstovet fra fisketeknikken flyshooting indenfor konsumfiskeri er et godt eksempel herpå. Kordelerne i tovet bliver slidt ned i løbet af to år med fiskesæsoner fra juni til november. Så er der behov for udskiftning til et nyt sæt snurrevodstov. For skipper Tamme Bolt er det afgørende, at det nedslidte snurrevodstov bliver håndteret fornuftigt og genanvendt. Derfor var han glad for at finde en god løsning til nem håndtering af de nedslidte tov.

”Miljøansvar og bæredygtighed optager mig meget som fisker. Vi har et ansvar for at passe på miljøet til havs og passe på den fisk, som vi lever af at fange. Det princip arbejder vi ud fra hver eneste dag,” fortæller Tamme Bolt og fortsætter: ”Vi fisker udelukkende efter bæredygtige fiskeriprincipper og gør os umage med at levere den absolut bedste kvalitet til fiskeauktionen. I den sammenhæng er det også vigtigt for mig at vores nedslidte fiskegrej bliver genanvendt.”

Tamme Bolt udøver et miljøcertificeret fiskeri, hans fisk er som langt størstedelen af dansk fiskeri miljømærket med MSC-certificering (Marine Stewardship Councils). MSC miljømærkningen er forbrugernes garanti for, at den fisk, de køber, er sporbar, hele vejen tilbage til fangstområdet, at produktet ikke har bidraget til overfiskning, og at det er fisket bæredygtigt.

Vi fisker udelukkende efter bæredygtige fiskeriprincipper og gør os umage med at levere den absolut bedste kvalitet til fiskeauktionen. I den sammenhæng er det også vigtigt for mig at vores nedslidte fiskegrej bliver genanvendt.
-

Udskiftning af snurrevodstov
Flyshooting er en både skånsom og effektiv fiskemetode, der vinder mere og mere indpas i konsumfiskeriet. Der bruges i dag et sted mellem 3000 – 5000 m tov. Det er derfor ikke uden betydning dels at finde en god metode til nem håndtering af selve udskiftningen af snurrevodstov og gøre det enkelt og ligetil, men også at finde en god metode til genanvendelsen af de lange gamle nedslidte tov. Dette behov har den hollandske virksomhed VCU B.V set muligheder i. Ved bestilling af nye tov tilbyder de fiskerne den service at spole de gamle tov af fartøjet og op på tomme tromler, i samme arbejdsgang som nye tov spoles på fartøjet. De gamle nedslidte tov er således gjort klar til at blive fragtet med retur til genanvendelse i selvsamme arbejdsgang. ”Som fisker vil vi helst ikke ligge for længe i havn. Fartøjet skal være på havet og fiske, og vi er helst kun i havn for at losse fisk til fiskeauktionen. Med denne løsning er bæredygtighed ikke blevet en byrde, der forsinker vores arbejde. Vi er meget glade for den løsning, som VCU tilbyder, hvor vi på bare 3-4 timer kan få udskiftet vores snurrevodstov med god samvittighed, fordi vi samtidig har vished om, at det gamle tov går til genanvendelse”, siger Tamme Bolt.

Nem håndtering af nedslidte tov
Snurrevodstov består af en lang stålwire indbundet i et PP-polypropylen reb. Det er dels en kunst at håndtere det lange tunge tov effektivt under udskiftningen, og det er ligeledes en kunst at adskille de to materialer stål og PP polypropylen for genanvendelse.

Albert Hartman manager hos VCU B.V. tog begge udfordringer op og besluttede allerede tilbage i 2008, at der skulle udvikles en god løsning på begge disse udfordringer. Han gik i gang med at udvikle en effektiv lastbilsløsning til oprulning af de nedslidte tov på tromler under udskiftningen af snurrevodstov. En løsning, der skulle gøre det muligt at køre ud til den havn, hvorfra fiskeren arbejdede, med lastbiler lastet med både nye tov på tromler og tomme tromler til oprulning af de gamle tov. Det gjaldt både om at gøre operationen så hurtig og effektiv som muligt, så fiskeren ikke skulle ligge unødigt længe i havn, og så nem og håndterbar som muligt, så bare en enkel tekniker kunne håndtere opgaven på havnen. Det var målet, at de gamle nedslidte tov skulle gøres klar til transport i samme ombæring, så de let kunne tages med som returfragt tilbage til Holland for genanvendelse.

Den anden udfordring omkring adskillelsen af stålwire og PP-polypropylentovet fik VCU B.V. løst i et tæt samarbejde med en anden virksomhed. Der blev specialudviklet en maskine, der kunne separere stålwire fra polypropylen rebet effektivt. Det har været hårdt arbejde at få maskinen til at køre effektivt, og processen har også givet inputs til selve tovproduktionen således, at der ikke laves unødigt mange splejsninger undervejs i tovet, fordi splejsninger besværliggør adskillelsesprocessen. Når genanvendelse kommer for øje, kan det give rigtig god mening at optimere produktionsprocessen yderligere set i bæredygtighedens lys. Det er denne operation også et rigtig godt eksempel på.

Høj genbrugsværdi
Stålet fra stålwiren i snurrevodstovet har høj genbrugsværdi. Stålkvaliteten er så fin, at stålet kan genbruges til produktion af nyt værktøj. Så det giver rigtig god mening at få det udskilt til genanvendelse. PP-polypropylen sendes i dag videre til en stor genbrugsvirksomhed i Holland.

En bæredygtig udvikling
Fiskere i flere lande har fået øjnene op for VCU´s tilbud om at tage de gamle tov med retur til genbrug. Talrige fiskere i Holland og Frankrig gør brug af VCU´s serviceydelser i dag, og også de skotske fiskere begynder at få øjnene op for løsningen. Fiskeriet udvikler sig fortsat mere og mere i en bæredygtig retning. Og hvor er det perfekt, når virksomheder med stor idérighed støtter godt op om udviklingen ved at finde rigtig gode løsninger, der passer godt til fiskernes behov.

Virksomheden VCU B.V. blev etableret tilbage i 1922 af de hollandske fiskere og er den dag i dag ejet af fiskerne.

Virksomheden VCU B.V. blev etableret tilbage i 1922 af de hollandske fiskere og er den dag i dag ejet af fiskerne.
-
Snurrevodstov 7030 Web
Snurrevodstov 7035 Web
Snurrevodstov 7100 Web
Snurrevodstov 2835 Web
Snurrevodstov 7051 Web
Snurrevodstov 2850 Web
Snurrevodstov 2807 Web
Snurrevodstov 7100 Web

Publiceret d. 3. november 2020