Forsæt til indhold
Logo
Offshore Foundation Installation Vesterhavl1060170 Web

Installationen af fundamenter

DEME og Vattenfall AB er med valget af Thyborøn Havn til installationen aktivt med til at bidrage til udvidelsen af havnekapaciteten ved Nordsøen

Belgisk storkoncern skriver kontrakt med Thyborøn Havn til installationen af 41 fundamenter på havvindmøllerparkerne Vesterhav Nord og Syd

Den belgiske entreprenør DEME og Thyborøn Havn har indgået kontrakt omkring installationen af fundamenter til Vattenfalls Vesterhav Nord og Syd havvindmølleparker. Installationen af de 41 fundamenter, der skal bære Siemens Gamesa´s 8,4 MW havvindmøller vil således blive kørt fra Thyborøn Havn.

Fundamenterne, som entreprenøren DEME skal stå for at installere, er store stålkonstruktioner på i alt 41 monopæle og TP´er. De 77 m lange monopæle, hver på omkring 622 tons, vil blive produceret af virksomheden EEW i Rostock i Tyskland. De dertilhørende overgangsstykker mellem monopælene og selve havvindmøllerne, de såkaldte TP´er, vil blive produceret i Aalborg på virksomheden Bladt Industries A/S. Hver TP har en højde på 22,5 m og en vægt på 275 tons. De store fundamenter vil blive sejlet sætvis til Thyborøn Havn på pramme hen over foråret. DEMEs store installationsfartøj ved navnet Innovation, med en længde på 147,5 m og en bredde på 42 m, vil løbende sejle ind til Thyborøn Havn for at blive lastet med fundamenter, og ud til havvindmølleparkernes placering i Nordsøen for at installere fundamenterne.

God plads til arbejdet

DEME´s projektchef Jan Van de Velde ser store muligheder i projektkajfaciliteterne på havnen i Thyborøn, med et solidt sværgodskajanlæg og god plads på det store kajnære baglandsareal. Han udtaler: ”Der er klare fordele i, at vi på kajanlægget i Thyborøn kan arbejde ugeneret under installationsprojektet, og uden fare for selv at komme til at genere andre under arbejdet i havn.”

Installationsfartøjet arbejder 24/7, når vejrvinduerne tillader det, med håndteringen af de store tunge fundamenter i løbet af et installationsprojekt. Derfor er det en fordel, at Thyborøn Havns projektkajfaciliteter ligger placeret i et lukket havneområde langt væk fra bymidten.

Den sikre besejling i al slags vejr med havnens naturligt beskyttede placering inde i Limfjorden og en sejlrende helt uden kødannelse har været lige så afgørende for valget af Thyborøn Havn til installationen af fundamenterne. Der er tunge omkostninger forbundet med installationsfartøjer, derfor er det afgørende, at projektet drifter uforstyrret under hele installationen. Installationsfartøjer venter ikke, medmindre der er tale om force majeure.

Begejstrede kaptajner

Også kaptajnerne på installationsfartøjet udtrykker begejstring for valget af Thyborøn Havn som marshalling havn. De føler sig helt trygge ved indsejlingen til havnen og ser en fordel i, at de med valget af Thyborøn Havn undgår at skulle sejle tværs gennem vandstrømme for at anløbe ved projektkajanlægget. Projektkajanlægget ligger parallelt med strømforholdene i Limfjorden.

God geografisk placering ved Nordsøen

Der er ingen tvivl om, at havnens tætte geografiske beliggenhed ved havvindmølleparkerne optimerer projektet. Vesterhav Nord skal installeres 5,5-8,4 km fra land en anelse syd for Thyborøn, og Vesterhav Syd installeres nord for Hvide Sande 9-10 km fra land. Det at fundamenterne kan sejles til en nærliggende havn reducerer installationsfartøjets sejlafstande til gavn for både tid, økonomi og ikke at forglemme miljøet.

Som havn har vi oplevet DEME som en utrolig professionel og seriøs samarbejdspartner, der har været med til at skubbe os det sidste stykke af vejen. I al beskedenhed har vi så også vist, at en havn som Thyborøn kan levere på de forudsætninger, som vi har lovet og givet hinanden håndslag på. Det er vi stolte af.
- Jesper Holt Jensen, direktør, Thyborøn Havn

DEME skubber havn i fremtidens retning

Det er første gang at et så stort havvindmøllepark installationsprojekt køres fra Thyborøn Havn. DEME og Vattenfall AB er med valget af Thyborøn Havn til installationen aktivt med til at bidrage til udvidelsen af havnekapaciteten ved Nordsøen i forhold til fremtidens behov for store arealer og stor vanddybde i offshore vindenergibranchen. Dialogen har været tæt mellem DEME og Thyborøn Havn, der har samarbejdet åbent og tillidsfuldt gennem længere tid om projektet.

Det ligger i Thyborøn Havns strategi at udvikle havnen i tæt samarbejde med havnens brugere. Det tætte samarbejde med DEME under dette projekt har givet Thyborøn Havn et værdifuldt fundament for endnu en udvidelse, der støtter op om branchen. Det har resulteret i etableringen af en ny dybvandssejlrende på 11 m vanddybde fra Nordsøen og hele vejen til offshore projektkajfaciliteterne på havnen.

”Som havn har vi oplevet DEME som en utrolig professionel og seriøs samarbejdspartner, der har været med til at skubbe os det sidste stykke af vejen. I al beskedenhed har vi så også vist, at en havn som Thyborøn kan levere på de forudsætninger, som vi har lovet og givet hinanden håndslag på. Det er vi stolte af, udtaler direktør Jesper Holt Jensen, fra Thyborøn Havn.” og fortsætter ”Når Innovation lægger til kaj forventeligt den 18. februar for at hente de første 4 fundamenter til Vesterhav Nord og Syd, så bliver det en festdag på Thyborøn Havn”.

Jan Van de Velde, fra DEME udtaler: ”På Vattenfalls business-to-business møde med potentielle lokale leverandører i Thyborøn, øjnede vi et potentiale for at optimere installationsprojektet ved brugen af de gode projektkajfaciliteter, som vi med egne øjne så under vores besøg. Thyborøn Havn har nogle helt unikke havnefaciliteter til offshore installation. Dertil kommer den åbne dialog, som vi har kunnet have med Thyborøn Havn omkring forberedelserne til projektet, der har været enestående. Vores ingeniører har forberedt alt til mindste detalje. Vi føler os således helt trygge ved at være de første, som opererer i så stor skala på Thyborøn Havn og er glade for at kunne skubbe til udviklingen med vores valg af havn og bidrage til en øget havnekapacitet til de mange kommende projekter, der planlægges til fremtiden i Nordsøen.”

Thyborøn Havn tilbyder i dag 300 000 m2 kajnært areal til oplagring af hovedkomponenter, et kajanlæg med en bæreevne på op til hele 23 tons pr kvadratmeter og nu også en dybvandssejlrende på op til hele 11 m vanddybde fra Nordsøen og ind til projektkajfaciliteterne i Sydhavnen. Dertil skal tilføjes, at havnen med sin placering som naturlig havn inde i Limfjorden udgør et fortsat potentiale for øget kapacitet i form af havneudvidelser med flere kajnære havnearealer og kajanlæg på sigt.

Thyborøn Havn har nogle helt unikke havnefaciliteter til offshore installation. Vores ingeniører har forberedt alt til mindste detalje. Vi føler os således helt trygge ved at være de første, som opererer i så stor skala på Thyborøn Havn og er glade for at kunne skubbe til udviklingen med vores valg af havn og bidrage til en øget havnekapacitet til de mange kommende projekter, der planlægges til fremtiden i Nordsøen.
- Jan van de Velde, projectchef, DEME

Hele tre store rekorder for Thyborøn Havn

Med dette installationsprojekt rykker Thyborøn Havn ind i en anden liga. Den første havvindmøllepark Nissum Bredning er allerede blevet installeret fra havnen i Thyborøn, også flere store onshore vindmøller er blevet håndteret på havnen. De helt tunge transformerløft er blevet udført effektivt. Offshore-vindenergi-segmentet har i det hele taget været stabilt aktivt på havnen hvert år siden 2017 med fx havbundsundersøgelser i alle dets afskygninger og diverse mobiliseringer og demobiliseringer af offshore fartøjer. Flere offshore rederier benytter havnen som hjemhavn herunder Offshore Windservice A/S med Fob Swath fartøjer, undervandskonstruktøren JD-Contractor A/S der har hjemhavn i henholdsvis Kalundborg og Thyborøn, og også virksomheden Northern Survey A/S benytter havnen fast til deres fartøjer og får udført kvalificeret maritim service her i vintersæsonen. Men det er første gang i havnens mere end 100 år lange historie dels at et så stort et installationsfartøj som Innovation sejler i havn; At der skal løftes så store tunge løft via jack up, hvor skibet rejser sig op på fire ben under kranløft til lastning af fartøjet; Og det er i det hele taget første gang, at en havvindmøllepark i så stor skala skal installeres fra havnen i Thyborøn.

”Det er et stort projekt, i fuld produktionsskala, som vi til fulde har nydt forberedelsen af, og som vi glæder os til at levere på”, udtaler Tine Jensen Le Breton, fra Thyborøn Havn, der har kørt hele projektet i tæt samarbejde med DEME´s projektteam. Hun fortsætter: ”Den gode service og det, at der arbejdes med en fleksibel og serviceminded tilgang, i Thyborøn har været meget vigtigt for projektet. Der har ikke vist sig en eneste opgave, som ikke kunne løses i Thyborøn i løbet af forberedelserne. De mere end 100 lokale virksomheder arbejder løsningsorienteret og utroligt serviceminded. Selv COVID-19 tests i en tid hvor Danmark har reduceret tests til nærmest ingenting har kunnet løse sig med fælles kraft i Thyborøn, hvor samarbejde er en kunst der daterer helt tilbage fra havnens etablering i 1914, for mere end hundrede år siden. Det ligger i hele byens DNA at løfte i flok, og det er virkelig en sand fornøjelse at arbejde i”.

Det er et stort projekt, i fuld produktionsskala, som vi til fulde har nydt forberedelsen af, og som vi glæder os til at levere på.
- Tine Jensen Le Breton, fra Thyborøn Havn

Thyborøn Havn, Vattenfall AB og DEME vil i starten af installationsprojektet invitere til rundvisning i busser på projektkajanlægget, mens installationsfartøjet er i havn. DEME vil være til stede for at fortælle om det store installationsprojekt. Følg med på Thyborøn Havns Facebook, LinkedIn og Instagram herom med nærmere dato og tidspunkt for rundvisningen.

Når Innovation lægger til kaj forventeligt den 18. februar for at hente de første 4 fundamenter til Vesterhav Nord og Syd, så bliver det en festdag på Thyborøn Havn.
- Jesper Holt Jensen, Thyborøn Havn
Innovation DEME Vessel 0335 HDR Pano Web
Offshore Foundation Installation Vesterhav DJI 0248 Web
Offshore Foundation Installation Vesterhav DJI 0257 Web
Offshore Foundation Installation Vesterhav DJI 0251 Web
Offshore Foundation Installation Vesterhav DJI 0263 Web
Offshore Foundation Installation Vesterhav L1050508 Web
Offshore Foundation Installation Vesterhav L1050833 Web
Offshore Foundation Installation Vesterhav Event L1060228 Web
Offshore Foundation Installation Vesterhav L1060103 Web
Offshore Foundation Installation Vesterhav Event DJI 0282 Web (1)

Publiceret d. 9. februar 2023