Forsæt til indhold
Logo
Update Nautical Charts Thyboronport 6696 Web

Søkort med nye vanddybder

Udgivet oktober 2023 og overrakt personligt på Danfish messen.

Thyborøn Havns nye vanddybder i søkort!

Besejlingsforholdene er de seneste år blevet ændret markant til betydeligt større vanddybder i indsejlingen til Thyborøn Havn og flere steder inde i havnen. Som følge heraf er det danske søkort opdateret i en ny version, udgivet her i oktober 2023!

Hvis du navigerer i Thyborøn Erhvervshavn, er det meget relevant at opdatere dine søkort lige nu, så det afspejler de mange ændringer i form af øgede vanddybder!

Thyborøn Havn har de senere år investeret intenst i øgede vanddybder, i første omgang med den historisk største uddybning af indsejlingen til havnen fra 8 – 10 m vanddybde for at imødekomme alle havnens kunder og efterfølgende i en ny smallere 11 m dyb dybvandsrende specielt til installationsfartøjer i offshore vindenergisegmentet, der strækker fra Nordsøen, forbi havneindsejlingen og videre ind til projektkajanlægget Limfjordskaj II i Sydhavnen. Desuden har flere havnebassiner fået øget vanddybden de senere år. Alle nye vanddybder fremgår nu i nyeste version af søkortet!

Ny digital version og papirudgave
Dokumentationen på de nye besejlingsforhold forelå før idriftsættelsen af de nye vanddybder og de første store fartøjer har også driftet i de nye sejlrender. En så betydelig ændring kræver en rum behandlingstid, hvor de mange nye data bliver behandlet og klargjort, før en egentlig opdatering af det officielle søkort kan gennemføres. Derfor er det meget stort, at søkortet nu er opdateret både i den seneste digitale version og den nye papirudgave!

Nautical Charts Thyboron Port 6787 Web

Kort over indsejlingen fra Nordsøen, ind i Thyborøn Kanal og Yderhavnen til Thyborøn Havn.

Nautical Charts Thyboron Port 6788 Web

Kort over Sydhavnen på Thyborøn Havn med Limfjordskaj l, ll og lll.

Hvis du navigerer i Thyborøn Erhvervshavn, er det meget relevant at opdatere dine søkort med oktober 2023 versionen.
-

Personlig overrækkelse af søkort


Det var en kulmination, et højdepunkt, da den nye version af søkortet blev overrakt personligt af Simon fra GEODatastyrelsen under Danfish messen i Aalborg. Simon er projektleder og har kørt hele processen med opdateringen af de danske søkort. Vi takker Simon Tranbjerg Vammen for samarbejdet og for det minutiøse arbejde med denne opdatering som svar på de markante ændringer i Thyborøn Havns indsejling. Det er historisk at nye vanddybder i indsejlingen til Thyborøn Havn har foranlediget en opdatering af Danmarks officielle søkort. Thyborøn Havns direktør Jesper Holt Jensen og hele den maritime afdeling glæder sig over, at den opdaterede version nu gavner skibsfarten som helhed.

Update Nautical Charts Thyboronport 6694 Web
Update Nautical Charts Thyboronport 6695 Web
Update Nautical Charts Thyboronport 6696 Web
Update Nautical Charts Thyboronport 6699 Web

En milepæl på færdiggjort uddybningsprojekt

Opdateringen af søkortet markerer fuldførelsen af den største investering i hele Thyborøn Havns historie. Det store uddybningsprojekt strakte sig fra 2021 og frem til januar 2023 og som inkluderede nyttiggørelsen af materialet fra uddybningen til skabelsen af 170.000 nye kajnære kvadratmeter til effektiv godshåndtering. Det nye havneareal blev indviet sidst i december 2022 med et stort stenoplagringsprojekt, lige så snart det var anlagt.

Overgang fra MSL til LAT i indre farvande

Opdateringen af søkortet inkluderer en overgang fra middelvandstand (MSL), der hidtil blev benyttet til indre danske farvande, til laveste astronomiske tidevand (LAT), den standard måleenhed, der anvendes i EU og hele Nordsøområdet. Denne konvertering gør det betydeligt enklere for international søfart at bruge Thyborøn Havn og taler ind i standardiseringen af måleenheder.

10,80 - 11 m i LAT
For Thyborøn Havn betyder konverteringen, at der i de nye søkort står 10,80 m i LAT i stedet for 11 m vanddybde i MSL. De laveste vanddybder vises på kortene, og det er vigtigt at bemærke, at Thyborøn Havn opretholder en dybde på 11 meter i LAT. Skal der bruges 11 m i LAT til større offshore vind projekter, kan Thyborøn Havn kontaktes for speciel dokumentation til udførelsen af opgaven.

Publiceret d. 12. november 2023