Forsæt til indhold
Logo

Bred vifte af kundeoptimerede godsløsninger

Thyborøn Havn har tradition for at arbejde tæt sammen med sine kunder. Derfor er der også talrige succesfulde eksempler på specialdesignede kundeløsninger, der optimerer logistikken væsentligt og bare fungerer og fungerer, år efter år. Et par eksempler herpå er:

Råstofterminal sand og grus

En effektiv logistik er altafgørende for håndtering af store mængder råstoffer til byggeindustrien. Derfor har Thyborøn Havn indrettet en dedikeret grusterminal i tæt samarbejde med råstofleverandørerne i Sydhavnen til nem håndtering og sortering af søral, sand og grus.

Rågruset sejles ind, sorteres på land og leveres til kunden enten med skib eller lastbil afhængig af fragtdestination og -mængde.

Det er et godt eksempel på effektiv logistik tilvejebragt via et tæt samarbejde mellem kunde og havn.

Råstofterminal
Søral DC Orisant From Bridge 1

Udskibning direkte fra fabrik

Fiskemels- og fiskeoliefabrikken TripleNine A/S i Thyborøn er et af verdens største produktionsanlæg. Effektiv logistik har stor betydning, derfor kan en kajnær lokation som denne gøre en bemærkelsesværdig forskel.

I et tæt samarbejde mellem havn og fabrik er der etableret faciliteter til direkte lastning af skibe med færdigvarer. TripleNine A/S har således mulighed for direkte udskibning fra fabrik uden ekstra håndtering. Det er et godt eksempel på en både effektiv og miljørigtig logistik.

TripleNine A/S
Cargo Fish Meal 1340 Web

Pipeline til kemikalier

Allerede tilbage i 1990´erne fik daværende kemikalievirksomhed Cheminova, i dag amerikanskejede FMC, etableret en direkte rørføring fra kaj til fabrikslager. Når tankskibene losser lud og kaustisk soda på Thyborøn Havn leveres det således direkte til fabrikken på Rønland uden ekstra håndtering. Det er en både driftssikker, effektiv og miljøvenlig håndtering af kemikalier.

Cargo Chemicals 3514 Web

Bunker losses direkte i tankanlæg

Olieindustrien havde allerede i 1963 etableret et første tankanlæg på Thyborøn Havn til forsyning af fartøjer med brændstof fra bunkerbåde. I dag er der tale om betydeligt flere og større tankanlæg og en optimeret rørføring, der gør det muligt at forsyne hele tankanlægget på en gang under losning af tankskibe på oliekaj.

Bunkring
Cargo Oil 2907 Web

Highlights og seneste nyt til godsbranchen