Forsæt til indhold
Logo
Fisheries Consumption AS5I8959 (2) Web

Fiskeri

Lang tradition med rivende udvikling

Moderne fiskeri på en moderne havn

Med en unik beliggenhed tæt ved fiskepladser i Nordsøen har Thyborøn Havn helt fra begyndelsen haft et meget aktivt fiskeri og er stadig i dag en af de tre største fiskerihavne i Danmark. Tre former for erhvervsfiskeri trives side om side på Thyborøn Havn i dag.

Besejling i al slags vejr

Thyborøn Havn er med placeringen midt på den jyske vestkyst, hvor Limfjorden udmunder i Nordsøen, et ideelt landingssted for mange forskelligartede fiskerier. Selv når Nordsøen raser, og vinden gør det umuligt at sejle ind og ud af havne, gør Thyborøns østvendte indsejling i Limfjorden det muligt at anløbe havnen, selv i meget barskt vejr.

Luftfoto 6064 Navigation Star Web

Toptunede havnefaciliteter

Nem adgang til losning af fisk og påfyldning af forbrugsstoffer er afgørende for fiskerne, så de hurtigt kan komme på havet igen. Vi sætter en dyd i at sikre de rette arbejdsforhold og tænker de daglige arbejdsgange med ind, når vi anlægger ny havneinfrastruktur. Derfor er der helt optimale faciliteter til effektive arbejdsgange og gode arbejdsforhold på Thyborøn Havn i dag.

Luftfoto 6089 Web

Highlights til fiskeriet

402 m nyt kajanlæg

Thyborøn Havn har renoveret hele havnebassinet i Vestre Inderhavn. Det har øget vanddybden ved kajanlægget til nybygninger og øget kajkapaciteten til konsumfiskere, navnlig transitfiskere fra Belgien og Holland med 167 m.

Den øgede vanddybde som renoveringen har medført gør en forskel under aptering af nye fartøjer. Den udvidede kajkapacitet til transitfiskere øger fleksibiliteten på havnen.

Læs mere

Vestre Inderhavn 0058 Web

Nye lossekajfaciliteter til industrifiskeriet

Faciliteterne til industrifskeri er topmoderne, yderst effektive og meget brugervenlige. Pelagisk fiskeri og tobisfiskeri har i dag helt unikke arbejdsforhold i Thyborøn. For at undgå ventetid ved losning har TripleNine A/S investeret i et nyt losseanlæg med en lossekapacitet på 400 T per time. Thyborøn Havn har investeret i det nye kajanlæg og Malik Energy A/S har investeret i et nyt anlæg til fleksibel bunkering.

Læs mere om de nye arbejdsforhold i Thyborøn

Sperlingkaj 0177 Web

Førsteklasses service

Mere end 100 lokale virksomheder står på spring med hver deres spidskompetencer, når du sejler ind i Thyborøn Havn. Der er en lang tradition for Maritim Service i Thyborøn med et DNA, som vil kunden det absolut bedste. Sjældent er så mange spidskompetencer set samlet på sted. Kommer dit fartøj i dok i Thyborøn, har du alle disse virksomheder til rådighed på en gang. Det optimerer og forkorter klart tiden på land. Og meget vedligeholdelse kan klares, mens du alligevel er i havn for losning af fisk.

Skibsværfter

Libas Floating Dock 6437 Web

Norges største pelagiske fiskefartøj Libas i Vestkystens største flydedok for vedligeholdelse hos Thyborøn Skibs & Motor A/S.

Flydedok

Operationelle informationer til fiskeriet

Vejr og vandstand, besejling og havnekort med kajinformationer, her finder du praktiske informationer om besejling på Thyborøn Havn.

Seneste nyt til fiskeriet!

På Thyborøn Havn gør vi vores bedste for at sikre gode arbejdsforhold til fiskeriet. Herunder finder du de seneste nye tiltag til fordel for fiskeriet og kommende begivenheder for fiskeriet, hvorpå du kan møde os.

Kjartan Ross er den nye direktør på Thyborøn Havn

1. maj 2024

Thyborøn Havns nye direktør er fundet, han hedder Kjartan Ross og tiltræder den 15. maj 2024.

Læs mere

Ny version af søkort med opdaterede vanddybder i Thyborøn Havn!

12. november 2023

Besejlingsforholdene er de seneste år blevet ændret markant til betydeligt større vanddybder i Thyborøn Havn. Ny version af søkortet, udgivet her i oktober 2023, indeholder de nye data!

Læs mere

Overskudsvarme fra fiskeauktionens køleanlæg giver CO2 neutral varme i Thyborøn

26. april 2022

Som et led i havnens miljøstrategi har Thyborøn Havn fuld fokus på at optimere processer med et stort energiforbrug i havnens drift. Det seneste tiltag er her en investering i et nyt miljørigtigt CO2 køleanlæg.

Læs mere

10 m vanddybde i indsejlingen

31. december 2021

Den største uddybningen i Thyborøn Havns historie er gennemført og der er i dag 10 m vanddybde i indsejlingen til havnebassiner og Limfjordskajerne i Sydhavnen.

Læs mere

Ny vandforsyning på Konsumkaj!

9. juli 2021

Fire nye boostede vandhydranter på Konsumkaj og nye slangeoprullere er altsammen med til at forbedre arbejdsforholdene for fiskeren.

Læs mere

Genbrug af snurrevodstov

3. november 2020

Et portræt af en miljøbevidst konsumfisker, der har fundet en effektiv metode til at sikre genanvendelse af det nedslidte snurrevodstov.

Læs mere

Tilladelse til uddybning af indsejling

28. oktober 2020

10 m vanddybde i indsejlingen til Thyborøn havn i 2021 vil gøre en kæmpe forskel for mange forskellige erhverv, både industrifiskeri, offshore vind og gods.

Læs mere

97 millioner kroner investeret

3. september 2020

Midterhavnen, ja man kan med rette kalde det hjertet af Thyborøn Havn, er top tunet efter en større renovering af de to midterste havnebassiner.

Læs mere

Nye lossekajfaciliteter ved TripleNine A/S

2. september 2020

Kajanlæg med nem adgang for maritim service og modtagefaciliteter ved TripleNine A/S med en lossekapacitet på 400 t pr time.

Læs mere

Renoveret havnebassin Vestre Inderhavn

28. august 2020

Havnebassin til nybygninger står færdigt. Thyborøn Havn har renoveret hele 402 kajmeter i Vestre Inderhavn.

Læs mere

Kommende begivenheder til fiskeriet

Her finder du de kommende begivenheder, hvorpå du vil kunne møde Thyborøn Havn i den nærmeste fremtid. Vi glæder os til at møde dig!

History B512 Thyboron Web Small

Fiskeriets historie i Thyborøn