Forsæt til indhold
Logo
Industrial Fisheries Ceton 6987 Web

Industriskeri

Kvalitetssikrede råvarer til fremstilling af fiskemel og -olie

Fiskeri som en driftsoptimeret virksomhed

Med en beliggenhed tæt på fiskepladserne har Thyborøn Havn været hjemhavn for tobisfiskeriet og pelagisk fiskeri helt fra begyndelsen af denne type fiskeri i 1950´erne. Industrifiskeriet har udviklet sig støt gennem årene og er i dag moderniseret til at foregå fra sikre fartøjer med gode arbejdsforhold for besætningen ombord, og grej der sikrer den bedste kvalitet af råvarer til foderproduktion. Thyborøn Havn har udviklet sig i takt med fiskeriet og har for nyligt idriftsat nye lossekajfaciliteter i særklasse til industrifiskerne.

Industrifiskeriet er et af de vigtigste forretningsområder på Thyborøn Havn og står for omkring 25 procent af havnens omsætning.
-

Et driftsikkert erhverv

Industrifiskerne driver et effektiviseret erhverv. Fartøjerne til blåhvilling-, tobis-, brisling og sperlingfiskeri er indrettet som top professionelle arbejdspladser, hvor effektivitet, driftssikkerhed og ultrakorte ventetider har afgørende betydning. Når fisken er der, så skal der fiskes. Det kræver sin fisker at finde og fange de kvikke fiskearter og sin erhvervsmand at drive de store fiskefartøjer.

Industrial Fisheries Themis 3485 Web

Nem indsejling til fiskemelsfabrik

I Thyborøn er det nemt at sejle ind til fiskemels- og oliefabrikken for losning af sin fangst. TripleNine A/S ligger placeret lige overfor indsejlingen til Thyborøn Havn, og med det nyanlagte kajanlæg er det blevet enkelt at sejle ind til de nye lossekajfaciliteter uden større manøvrer.

Luftfoto Triplenine 6051 Web

Nyt lossekajanlæg

Førsteklasses arbejdsforhold på lossekajanlægget ved fiskemels- og oliefabrikken TripleNine A/S sikrer, at fartøjet hurtigt kan komme på søen igen efter et professionelt udført pit-stop af talrige serviceydelser, der foregår under losning.

Sperlingkaj 15A4520 Web

Fiskemelsfabrik med gode modtagefaciliteter

For at reducere ventetider ved losning til et absolut minimum er de nye modtagefaciliteter ved TripleNine A/S konstrueret til at kunne tage hele 400 tons fisk i timen med selvlosserfunktion.

Fiskemelsfabrik
Discharging Triplenine 15A4587 Web

God plads til pelagiske fartøjer

Udover den 160 meter lange lossekaj Sperlingkaj, er der anlagt yderligere en ny 130 m lang kaj Oliekaj, der også vil kunne bruges som ventekaj for industrifiskerne, når der ikke er nært forestående olieleverancer på vej. Der er således blevet ekstra god plads i havnen til de store pelagiske fartøjer i Thyborøn.

Sperlingkaj Oliekaj 0180 Web
Nem adgang til hurtig losning af fisk og påfyldning af forbrugsstoffer er afgørende for industrifiskerne, så de hurtigt kan komme på havet igen. Disse fartøjer er ikke skabt til at ligge stille. Derfor sætter vi en dyd i at sikre fiskerne de rette arbejdsforhold og tænker deres daglige arbejdsgange med ind i, når vi anlægger ny havneinfrastruktur.
- Thyborøn Havn

Nem adgang for maritim service

På Thyborøn Havn er det let og effektivt at få påfyldt forbrugsstoffer, mens fartøjet er i havn. Der er nem adgang til vandforsyning til fiskefartøjets køletanke, det samme gælder bunkring og forsyning af el. Derudover giver de nye kajer endda mulighed for at få foretaget vedligeholdelse eller reparation af fartøjet af de lokale maritime servicevirksomheder under losning. Hele kajanlægget er anlagt med henblik på let tilkørsel for maritim service, fx til vedligeholdelse og reparation af trawl, skovle og fartøj, og der er nem adgang for kraner.

Maritim Service
Service Industrial Fishing Themis2 Web

Havneinfrastruktur specialdesignet til industrifiskeri

Her kan du se yderligere info om kajanlæg til industrifiskeri og en oversigt over havnefaciliteter som fx trawlstræk og andre faciliteter til vedligeholdelse og reparation af både fiskegrej og -fartøj.

Fiskemels-og fiskeoliefabrik

Fiskemels- og fiskeoliefabrikken TripleNine A/S er norsk ejet og en global koncern med produktioner i Danmark, Norge og Chile. Koncernen har et af verdens største produktionsanlæg her i Thyborøn. Både fabriksanlæg og modtagefaciliteter er her helt i top efter nylig renovering og tilbyder fiskerne førsteklasses arbejdsforhold.

Fiskemelsfabrik
Triplenine 15A4543 Web

Highlights med seneste nyt

Vi udvikler havnen løbende, i samarbejde med vores kunder. Her kan du se highlights og seneste nyt til industrifiskeriet og pelagisk fiskeri.

10 m vanddybde

Det er en stor fornøjelse i dag at have 10 m vanddybde i indsejlingen til Yderhavnen på Thyborøn Havn. Selv de største industrifiskefartøjer kan i dag trygt sejle ind til fiskemelsfabrikken TripleNine A/S for losning.

10 m vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn
Luftfoto 6064 Web

Nyt højkapacitets lossekajanlæg er idriftsat

Thyborøn Havn har renoveret hele kajanlægget ved fiskemelsfabrikken TripleNine A/S, og fabrikken har investeret i nye højkapacitets lossefaciliteter. Totalt set giver dette helt unikke arbejdsforhold for industrifiskeren og fjerner ventetid for losning.

Nye lossekajfaciliteter ved TripleNine A/S

Sperlingkaj
Sperlingkaj 15A4587 Web

Kommende begivenheder for industrifiskeriet

Her finder du de kommende begivenheder, hvorpå du vil kunne møde Thyborøn Havn i den nærmeste fremtid. Vi glæder os til at møde dig!

Kajfaciliteter til skibsvedligeholdelse

Der er talrige muligheder for vedligeholdelse af fiskefartøjer på Thyborøn Havn. En stor klynge af kompetente maritime servicevirksomheder befinder sig på havnen og mange ligger placeret kajnært ved kajanlægget Nordsøkaj, hvor der er god plads til at tilse fartøjet for maritim service og nem adgang for kraner og til trawlstræk.

Tina Jeanette 4491 Web (1)

Førsteklasses service

Mere end 100 lokale virksomheder står på spring med hver deres spidskompetencer, når du sejler ind i Thyborøn Havn. Der er en lang tradition for Maritim Service i Thyborøn med et DNA, som vil kunden det absolut bedste. Kommer dit fartøj i dok i Thyborøn, har du alle disse virksomheder til rådighed på en gang. Det optimerer og forkorter klart tiden på land og meget vedligeholdelse kan klares, mens du alligevel er i havn for losning.

Aflevering af skibsaffald

På kajanlæggene er der nem adgang for aflevering af skibsaffald. Flytbare containere køres frem til skibet på kajen, så affald kan løftes direkte fra skib til container uden større håndtering.

Affaldshåndtering
Kristin 6927 Adjusted Web

Tanke til slopolie aflevering

Flytbare tanke til sikker aflevering af slopolie står til rådighed på kajen, når i kommer i havn, så der er nem adgang hertil 24/7. Slopolien pumpes over i tanken, og Thyborøn Havn afhenter de fyldte tanke og afleverer dem til miljørigtig håndtering og genraffinering.

Slopolie håndtering
Slopoil 2787 Web

Elforsyning

Kajanlægget for losning af industrifisk til fiskemelsfabrikken TripleNine A/S er udstyret med strømstandere fordelt på hele anlægget. Bliv oprettet som bruger af strømstandere på Thyborøn Havn, så kan du frit benytte el-standere ved ankomsten.

El forsyning
Sperlingkaj 15A4568 Web

Bunkring

Kajanlægget ved TripleNine A/S har talrige bunkringsløsninger. Bunkerleverandøren Malik Energy A/S har MGO tankanlæg direkte forbundet flere steder på havneanlægget. Her kan du bunkre fra fem selvbetjeningsstandere med en kapacitet på 600 l/min. Kapaciteten kan øges til 1500 l/min ved udlevering ex-pipe eller med barge, der fleksibelt udleverer olie, der hvor fartøjet ligger.

Bunkring
Sperlingkaj 0177 Web

Operationelle informationer til industrifiskeriet

Discharging_TripleNine_Thyboron_3271
afspil video
Enkel indsejling til losning

Et kik ind i erhvervet

Få et kik med ind i de mange erhverv, der benytter Thyborøn Havn. På Instagram finder du nogle rigtig gode eksempler på, hvordan havnens brugere arbejder og benytter Thyborøn Havn.