Forsæt til indhold
Logo
Bunkering Ex Pipe 2612 Web

Ex-pipe bunkring i Thyborøn

Bunkringskapacitet på 1500 l/min til fartøjet er fyldt op

Nyt high-speed bunkringskoncept i Thyborøn

Nu kan de større fartøjer med behov for større mængder af bunkerolie bunkre top effektivt på Thyborøn Havn. I forbindelse med anlæggelsen af nye havneanlæg på Thyborøn Havn er der blevet etableret højforsyningsanlæg til bunkring af større fartøjer ex-pipe. Verdens største splitsandsuger Njord R var det første fartøj, der bunkrede på de nye faciliteter i Thyborøn.

Virksomheden Nordic Marine Oil A/S, i dag Malik Energy A/S, der har stor erfaring med levering af bunkrings serviceydelser på Thyborøn Havn, har investeret i nye faciliteter for både effektivisering af oliehåndtering, øget forsynings fleksibilitet og en high-speed ex-pipe bunkrings løsning ved den nyanlagte Oliekaj.

Bunkerleverandøren er veletableret i Thyborøn og servicerer fartøjerne efter behov med en fleksibel flåde af bunkerpramme og faste selvbetjeningsanlæg på havnen.

Bunkring med pramme
Bunkreprammene er yderst fleksible. De bunkrer med et højt flow på 1500 l/min og sejler lige derhen, hvor behovet for bunkring er. Dertil skal tilføjes at bunkring med pram uhindret kan foretages sideløbende med andre arbejdsopgaver som fx udførelsen af maritim service og losning af fisk. Så der er mange fordele i det fleksible setup med bunkerpramme.

Det kan så i nogle tilfælde tage for lang tid at bunkre med bunkerpramme, hvis fartøjet både har brug for stor volumen og har travlt med at komme videre. Prammenes tankkapacitet ligger på 70-80 m3. For at tilgodese de større fartøjers behov for hurtig bunkring af stor volumen på relativt kort tid, greb Malik Energy A/S muligheden for at etablere ny rørføring under anlæggelsen af det nye kajanlæg Oliekaj og derved opgradere deres serviceydelser i Thyborøn med en ex-pipe løsning ved den nye kaj. Bunkring foregår her direkte fra det 5500 m3 store tankanlæg med en konstant flowhastighed på op til 1500 l/min, og det indtil fartøjet er fyldt op.

Premieren på bunkring ex-pipe
Verdens største splitsandsuger Njord R var det første fartøj til at bunkre på den nye ex pipe løsning på Thyborøn Havn. Fartøjet havde tidligere bunkret i Thyborøn, men dengang skulle der adskillelige påfyldningsoperationer til med bunkerprammene for at påfylde de 400 000 liter, som Njord R skulle have påfyldt. Prammene sejler hurtigt frem med bunkerolie, men der skulle hentes olie et par gange undervejs med deres kapacitet på 70-80 m3, svarende til omkring 80 000 liter pr gang, for at fylde Njord R helt op.

Hurtig reaktionsevne er af største betydning for virksomheden Rohde Nielsen A/S, og hurtig bunkring kan derfor være med til at gøre en forskel i deres daglige arbejde.

Med de nye faciliteter kan fartøjet bunkre uafbrudt med 1500 l/min, indtil det er fyldt helt op. Det tager ingen tid at få påfyldt 300 000 - 400 000 liter bunker på Thyborøn Havn i dag.

Enkel besejling til nye kajanlæg
Den nye Oliekaj ligger placeret i lige linje indenfor indsejlingen til Thyborøn Havn. Indsejlingen hertil er enkel og ligetil, og vanddybden er på 9 m.

Malik Energy A/S
Bunkering Ex Pipe 2706 Web
Bunkering Ex Pipe 2693 Web
Bunkering Ex Pipe 2654 Web

Publiceret d. 4. november 2020