Forsæt til indhold
Logo
Fiskeauktion 15A4028 Web

Reducering af CO2 aftryk og grøn varme i Thyborøn

Overskudsvarme fra fiskeauktionens køleanlæg giver CO2 neutral varme i Thyborøn

Som et led i havnens miljøstrategi har Thyborøn Havn fuld fokus på at optimere processer med et stort energiforbrug i havnens drift. Det seneste tiltag er her en investering i et nyt miljørigtigt køleanlæg til Danske Fiskeauktioner A/S i Konsumcentret og udnyttelsen af overskudsvarme fra køleprocessen. Projektet tilgodeser hele fire af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling: nemlig bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion, klimaindsats og bæredygtige byer og lokalsamfund.

All Goals 7 13

Nyt miljørigtigt køleanlæg på Konsumcenteret

Konsumcentret ved Danske Fiskeauktioner A/S blev indviet i 2013 for knap 10 år siden, og er senere blevet udvidet til dobbelte størrelse i 2017 med etableringen af en særskilt kassevaskehal, der frigav udvidet lagerkapacitet til fiskeauktionen.

Thyborøn Havn står for køling af de store lagerhaller på fiskeauktionen til sortering og opbevaring af fisken, fra losning indtil salg og transport, i en ubrudt kølekæde. Køl er en forholdsvis energitung proces, som der kan være en stor miljømæssig fordel i at energioptimere. Derfor har Thyborøn Havn valgt at tage skridtet og investere 5,14 mio. kr. i et nyt miljørigtigt CO2-køleanlæg til fiskeauktionen Danske Fiskeauktioner A/S i Konsumcenteret på Thyborøn Havn.

Det nye køleanlæg blev idriftsat i slutningen af 2021 og viser allerede nu et reduceret elforbrug til køl og derved en reduktion i Thyborøn Havns samlede CO2 aftryk. Efter et års fuld drift vil CO2 niveauet ved det nye køleanlæg blive gjort op, så Thyborøn Havn kan dokumentere i hvor høj grad, det påvirker havnens CO2 regnskab positivt.

Det nye køleanlæg er mere energieffektivt og reducerer således allerede i sig selv Thyborøn Havns og fiskeauktionens CO2-udledning. Men Thyborøn Havn har valgt at tage skridtet videre til også at udnytte selve overskudsvarmen fra anlægget til bæredygtig varme.

100 % CO2-neutral opvarmning af fiskeauktion
Genbrug af overskudsvarmen taler lige ind i Thyborøn Havns målsætninger i forhold til den grønne omstilling om CO2 neutral opvarmning af bygninger. Derfor arbejder havnen målrettet på en udnyttelse af overskudsvarmen fra det nye CO2 køleanlæg i Konsumcentret til 100 % CO2-neutral opvarmning af både Konsumcenter og Kassevaskehal, der i dag får varme i form af fjernvarme.

For at sikre en optimal udnyttelse af overskudsvarmen fra køleanlægget har Thyborøn Havn investeret yderligere 515 000 DKK i en tilpasning af varmesystemet til opvarmningen af Konsumcentret.

Fra affald til ressource - Cirkulær økonomi
Overskudsvarme er et spildprodukt fra køleprocesser altså i realiteten en form for ”affald”. Med genanvendelse af overskudsvarme til opvarmning af bygninger bliver ”affaldet” til en ny ressource, der understøtter den cirkulære økonomi. Det er også helt i tråd med Thyborøn Havns miljøstrategi.

Årlig CO2 besparelse på 62,80 (tons CO2e)
Ved udnyttelse af overskudsvarmen og effektivisering af energiforbrug til køleanlægget forventes havnens totale CO2-udledning at blive reduceret med hele 26,72 (tons CO2e).

Beregningerne viser, at der kan trækkes omkring i alt 600.000 kWh varme ud fra køleanlægget om året. Det er mere, end hvad der bruges årligt til opvarmning af kontormiljøet omkring Danske Fiskeauktioner A/S og Kassevaskehal på Thyborøn Havn. Der er derfor indgået en aftale med Thyborøn Fjernvarme om, at den overskudsvarme, som havnen ikke selv bruger, kan sendes ud i fjernvarmenettet.

Udover at reducere Thyborøn Havns og Fiskeauktionens samlede CO2-udledning med 26,72 (tons CO2e) årligt og betyde en 100 % CO2 fri opvarmning af Danske Fiskeauktioner A/S og Kassevaskehal i Thyborøn, forventes udnyttelsen af overskudsvarmen således både at reducere Thyborøn Fjernvarmes forbrug af flis med 2,3 % og give grøn CO2 fri varme til borgere i Thyborøn.

Ifølge driftsleder Erling Jensen forventer Thyborøn Fjernvarme, at spildvarmen fra køleanlægget kan bidrage til at dække ca. 3 % af varmebehovet i Thyborøn – både Konsumcentret, Kassevaskehal og yderligere 10 enfamilieshuse vil kunne få varme fra udnyttelsen af spildvarmen. På årsbasis forventer Thyborøn Fjernvarme, at forbruget af skovflis vil falde med 12 hele lastvognstræk med dette tiltag.

Thyborøn Fjernvarme forventer, at spildvarmen fra køleanlægget kan bidrage til at dække ca. 3 % af varmebehovet i Thyborøn – både Konsumcentret, Kassevaskehal og yderligere 10 enfamilieshuse vil kunne få varme fra udnyttelsen af spildvarmen.
- Erling Jensen, Thyborøn Fjernvarme

Samlet set har det nye anlæg en kapacitet på en total reducering på hele 62,80 (tons CO2e) årligt.

Investeringen har, med det nuværende varmeforbrug på Thyborøn Havn, en tilbagebetalingstid på omkring fire år og betyder en klar miljømæssig gevinst for havnen og for Thyborøn.

”På Thyborøn Havn er vi meget glade for at kunne bidrage til en årlig CO2 besparelse i fiskeriets værdikæde med investeringen i det nye køleanlæg til fiskeauktionen og derved støtte op om dansk fiskeris bæredygtige målsætninger. Og det er en klar ekstra gevinst, at investeringen derudover kan give grøn CO2 fri varme til 10 enfamilieshuse i Thyborøn”, udtaler Jesper Holt Jensen, direktør, Thyborøn Havn.

”På Thyborøn Havn er vi meget glade for at kunne bidrage til en årlig CO2 besparelse i fiskeriets værdikæde med investeringen i det nye køleanlæg til fiskeauktionen og derved støtte op om dansk fiskeris bæredygtige målsætninger. Og det er en klar ekstra gevinst, at investeringen derudover kan give grøn CO2 fri varme til 10 enfamilieshuse i Thyborøn”, udtaler Jesper Holt Jensen, direktør, Thyborøn Havn.
- Jesper Holt Jensen, direktør, Thyborøn Havn.
Fiskeauktion 5474 Web
Fish Auction 3865
Kassevaskehal 1765 Web

Se mere om konsumfiskeriet på Thyborøn Havn

Publiceret d. 26. april 2022