Forsæt til indhold
Logo
O&M CTV 4522 Web

Siemens Gamesa flytter ind i 2023

Vesterhav Nord skal idriftsættes fra Thyborøn Havn

Siemens Gamesa underskriver kontrakt med Thyborøn Havn om installationen af 21 vindmøller til Vattenfalls Vesterhav Nord havvindmøllepark

Siemens Gamesa og Thyborøn Havn har netop indgået en kontrakt om leje af havnefaciliteter med kajanlæg til to mandskabsfartøjer, CTV´er, i installationsperioden af Vattenfalls Vesterhav Nord havvindmøllepark. Siemens Gamesa flytter ind på havnen fra omkring den 1. juli 2023 og vil styre installationen og hele idriftsættelsen af de 21 stk. SG 8.0-167 DD havvindmøller fra Thyborøn Havn.

”Driftssikkerhed er afgørende og kort sejlafstand til havvindmølleparken har stor betydning for en effektiv og sikker installation. Thyborøn Havn har en god geografisk placering for havvindmølleparken, og vores team vil kunne besejle havnen sikkert, i al slags vejr, under hele installationen,” udtaler Lasse Friis, Construction Project Manager Vesterhav Nord og Syd, Siemens Gamesa.

Kravene til teknikernes sikkerhed er høje under konstruktionsprocessen, samtidig med, at omkostningerne skal styres. Et stabilt workflow er afgørende i hele konstruktionsperioden. Med valget af Thyborøn Havn får Siemens Gamesa nogle gode og driftssikre rammer til opgaven. Havnens placering, godt beskyttet inde i Limfjorden i læ for Nordsøens kræfter, sikrer teamet en sikker besejling i al slags vejr. Derudover understøttes driftssikkerheden med en bemanding på havnen 24/7, hele året.

Driftssikkerhed er afgørende og kort sejlafstand til havvindmølleparken har stor betydning for en effektiv og sikker installation. Thyborøn Havn har en god geografisk placering for havvindmølleparken, og vores team vil kunne besejle havnen sikkert, i al slags vejr, under hele installationen.
- Lasse Friis, Construction Project Manager Vesterhav Nord og Syd, Siemens Gamesa.

QHSE har høj prioritet i vindindustrien, og Thyborøn Havn er siden 2020 ISO-certificeret indenfor hele tre standarder: ISO-9001 kvalitet, ISO-14001 miljø og ISO 45001 arbejdsmiljø. Siemens Gamesa får med deres valg af havn således også tryghed omkring havnens drift indenfor både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Det går godt i spænd med virksomhedens QHSE-politik.

”På Thyborøn Havn glæder vi os over den gode dialog, som vi har haft siden 2017 med Siemens Gamesa omkring driftssikre havnefaciliteter med kort sejlafstand til havvindmølleparken i Nordsøen, og vi glæder os til igen at byde Siemens Gamesa´s kommissionerings team velkommen på Thyborøn Havn”, udtaler Jesper Holt Jensen, direktør på Thyborøn Havn.

Det er ikke første gang, at Siemens Gamesa installerer en havvindmøllepark fra Thyborøn Havn. Installationen af Nissum Bredning havvindmølleparken, der drives fra Thyborøn den dag i dag, blev ligeledes kørt fra Thyborøn Havn.

På Thyborøn Havn glæder vi os over den gode dialog, som vi har haft siden 2017 med Siemens Gamesa omkring driftssikre havnefaciliteter med kort sejlafstand til havvindmølleparken i Nordsøen, og vi glæder os til igen at byde Siemens Gamesa´s kommissionerings team velkommen på Thyborøn Havn.
- Jesper Holt Jensen, direktør på Thyborøn Havn

Siemens Gamesa flytter ind i allerede eksisterende kontor- og lagerfaciliteter lejet af Thyborøn Stevedore A/S. Det vidner om det værdifulde samarbejde mellem virksomhederne og havnen i Thyborøn med et fælles ønske om at yde en førsteklasses service og finde den løsning, som egner sig bedst til opgaven og støtter bedst op om kundens forretning.

”Siemens Gamesa har valgt et setup, hvor der kan arbejdes uforstyrret og fokuseret på at køre installationsprojektet. Med deres valg af kajeksklusivitet ved teknikerne altid præcist, hvor fartøjet skal ligge, når de kommer i havn, og de flytter ind på et kajanlæg, hvorfra der er nem adgang fra deres fartøjer til kontor- og lagerbygningen. Vi er meget glade for at kunne tilbyde Siemens Gamesa disse arbejdshold og leve op til deres forventninger”, fortæller Tine Jensen Le Breton, som har været tovholder på projektet siden 2017 på Thyborøn Havn.

Siemens Gamesa flytter midlertidigt ind i lagerfaciliter, kontor- og velfærdsfaciliteter ikke langt fra Gåseholmkaj, hvor fartøjerne skal ligge. Omkring 20 Siemens Gamesa teknikere forventes at befinde sig i Thyborøn i løbet af installationsperioden.

Siemens Gamesa har valgt et setup, hvor der kan arbejdes uforstyrret og fokuseres på at køre installationsprojektet. Med deres valg af kajeksklusivitet ved teknikerne altid præcist, hvor fartøjet skal ligge, når de kommer i havn, og de flytter ind på et kajanlæg, hvorfra der er nem adgang fra deres fartøjer til kontor- og lagerbygningen. Vi er meget glade for at kunne tilbyde Siemens Gamesa disse arbejdshold og leve op til deres forventninger.
- Tine Jensen Le Breton, som har været tovholder på projektet siden 2017 på Thyborøn Havn.

Førsteklasses service
Mere end 100 kompetente lokale virksomheder står til rådighed for Siemens Gamesa på Thyborøn Havn, som kan forvente en førsteklasses service over hele linjen.

Fob Swath fartøjerne, der er valgt til opgaven, har hjemhavn i Thyborøn, og det kajanlæg hvorpå Siemens Gamesa har booket kajeksklusivitet til CTV`erne ligger lige for fødderne af virksomhedens hjemadresse. Det sikrer en helt optimal arbejdsgang.

Installationen af havvindmølleparken er i gang
De første etaper af installationen af havvindmølleparken Vesterhav Nord, 8,5 km ud for kysten lige syd for Thyborøn, er i fuld gang. Projektet udvikles af Vattenfall, og bliver på 180 MW. Havmølleparken kommer til at levere strøm svarende til det årlige elforbrug for 180.000 danske husstande.

De indledende forberedelser til kabellægningen er allerede foretaget. Fartøjerne Astrea og Aethra har siden maj opereret fra Thyborøn Havn og er godt i gang med fjernelsen af sten i kabeltracéen til havvindmølleparken. I foråret 2023 vil fundamenterne blive installeret, og Siemens Gamesa vil derefter installere deres 8,4 MW vindmøller på fundamenterne.

Havvindmølleparken forventes at blive idriftsat i løbet af efteråret 2023.

Offshore vindenergisegmentet på Thyborøn Havn

Siden 2017 har offshore-vind industrien haft glæde af dedikerede havnefaciliteter på Thyborøn Havn til både installation og drift af havvindmølleparker i Nordsøen. Det helt store startskud på offshore vindenergiaktiviteten på Thyborøn Havn lød med installationen af havvindmølleparken Nissum Bredning, som Siemens Gamesa kørte fra det dengang helt nye projektkajanlæg Limfjordskaj II i Sydhavnen. Siden er havvindmølleparken driftet herfra og talrige havbundsundersøgelser og -forberedelser er kørt fra Thyborøn Havn herunder både til Vesterhav Nord/Syd, Thor og den kommende energiØ i Nordsøen.

Offshore Wind Service A/S har hjemhavn i Thyborøn med en flåde på hele 10 CTV´er ved det kendte navn Fob Swath. JD-Contractor´s fartøjer til udførelse af alle former for undervandskonstruktion ses ligeledes regelmæssigt i havnen. Talrige offshore supply fartøjer anløber Thyborøn Havn løbende og nyder godt af de sikre besejlingsforhold hele året, også når Nordsøen viser tænder. Offshore vindenergisektoren har de senere år vundet godt indpas på Thyborøn Havn.

Referencer Offshore Vind

Publiceret d. 22. september 2022