Forsæt til indhold
Logo

Dekommissionering

Thyborøn havn har med sværgodskajanlægget ”Limfjordskaj II” fået et kajanlæg til dekommissionering af offshore strukturer. Placeringen med mere end 1,5 kilometers afstand til bymæssig bebyggelse giver gode rammer for arbejdet.

Limfjordskaj II er 180 meter lang med en 30 meter bred kajgade og en bæreevne på hele 23 tons pr. kvadratmeter. Dette giver perfekte håndteringsmuligheder for selv meget store elementer. Derudover er der 150000 kvadratmeter bagland i direkte tilknytning til kajen.

Sejltiden til de nordligste danske olie- og gasfelter er kortere sammenlignet med f.eks. Esbjerg. Thyborøn havn er dermed en perfekt location for nedbrydning i mindre dele på offshore sitet, hvor kort sejltid har stor betydning.

Kontakt