Forsæt til indhold
Logo
Industrial Fisheries Ceton 6987 Web

Nye lossekajfaciliteter

Nye modtagefaciliteter ved TripleNine A/S gør en forskel

Lossekajfaciliteter til 75 millioner står færdig i Thyborøn

Thyborøn Havn har renoveret hele kajanlægget ved fiskemelsfabrikken TripleNine A/S, og fabrikken har investeret i nye højkapacitets lossefaciliteter. Sammen giver det helt unikke arbejdsforhold der fjerner ventetid for losning.

Industrifiskerne kan i dag få glæde af de nye og helt moderne lossekajfaciliteter i Thyborøn, der nu står helt færdige. Byggeriet har strakt sig fra 2018 og frem til sommeren 2020 og er forløbet som planlagt, helt uden driftstop. Industrifiskerne har kunnet lande fisk til fiskemels- og oliefabrikken i hele byggeperioden, produktionen har været helt uden driftsstop.

Thyborøn Havn og TripleNine A/S er gået sammen om at skabe de helt unikke lossefaciliteter ved et af verdens største produktionsanlæg indenfor fiskemels- og olieindustrien. Thyborøn Havn har investeret 40 millioner kroner i det nye 290 m lange kajanlæg og TripleNine A/S har investeret 35 millioner i de splinter nye lossefaciliteter. Resultatet er et toptunet lossekajanlæg til industrifiskerne.

Alt er designet med industrifiskerne for øje og indrettet til at give dem helt optimale arbejdsforhold i havn. Indsejlingen til kajanlægget er blevet mere enkel, da de gamle lossepierer er fjernet og erstattet af 160 meter splinternyt kajanlæg. Det nye kajanlæg er anlagt, så industrifiskerne kan få påfyldt samtlige forsyningsstoffer og endda få foretaget maritim service, mens de ligger til kaj for losning. Det nye kajanlæg har nemme tilkørselsforhold for maritim service, og det vil alt sammen kunne foregå sideløbende under losning.

Vanddybde

Havnebassinet er blevet uddybet, så vanddybden ved det nye kajanlæg er 9 m. Anlægget er forberedt til 10 m vanddybde som fremtidssikring.

Thyborøn Havn arbejder fortsat hårdt på at få vanddybden i Thyborøn Kanal uddybet til 10 m i løbet af 2021. Der er siden juni 2019 indgivet forespørgsel til miljøgodkendelser hertil, de såkaldte VVM, som vil være afgørende for igangsætningen af uddybningen.

Rap losning og rap forsyning

De nye lossefaciliteter har sat tempoet op. Losning foregår betydeligt hurtigere i dag, med to parallelle afdræningsanlæg, der kan tage hele 400 tons i timen. Til sammenligning kunne fabrikken tidligere tage 150 tons i timen. Den nye hastighed kommer til at gøre en stor forskel for hurtigt at komme på søen igen.

Også leverancer af forsyningsstoffer har fået sat tempoet op. Forsyningsselskabet kan nu levere ferskvand med en kapacitet på hele 160 m³/t. Bunkerleverandøren Nordic Marine Oil har opført et nyt MGO tankanlæg, der øger kapaciteten med 1900 m3 og kobler de eksisterende anlæg sammen. I alt er der i dag tre fleksible løsninger til udlevering af bunkerolie ved det nye kajanlæg i Thyborøn. Fem nye selvbetjeningsstandere med en bunkerkapacitet på 600 l/min er fordelt rundt på det nye kajanlæg. Derudover kan bunkerkapaciteten fra standerne bringes op på hele 1500 l/min ved tilkobling på 3” slange med service fra Nordic Marine Oil eller med bunkerskibe, der fleksibelt udleverer olie, der hvor fartøjet ligger.

Ekstra kajplads

Udover de 160 kajmeter lossekaj ved navn Sperlingkaj, er der i byggeprojektet anlagt yderligere 130 m ny kaj ved navn Oliekaj, der dels vil kunne bruges til bunkerolie leverancer, men også som ventekaj for industrifiskerne, når der ikke er nært forestående olieleverancer på vej. Der er således blevet ekstra god plads i havnen til de store pelagiske fartøjer i Thyborøn.

Afprøvet og godkendt

Talrige industrifiskere har allerede gjort sig deres egne erfaringer med det nye lossekajanlæg i Thyborøn. Hele byggeriet er foregået uden driftstop, og der er blevet losset med det nye losseanlæg i omkring et halvt år efter en kortere indkøringsperiode omkring juletid. Anlægget har vist sig at leve fuldt ud op til den lossehastighed, der var forventet og de første positive tilbagemeldinger omkring brugen af de nye lossekajfaciliteter er i havn. Især den lette tilkørsel for maritim service, fx til eftersyn og reparation af trawl og fartøj er blevet bemærket, ligesom den nemme adgang for kraner er blevet påpeget som meget positivt ved det nye kajanlæg.

”Vi er meget glade for, at vi tog beslutningen at investere 40 millioner kroner i et nyt kajanlæg til industrifiskerne. Det er simpelthen blevet et fantastisk anlæg, der kommer til at gøre en stor forskel i deres hverdag. At skabe så unikke arbejdsforhold har ganske enkelt kun været muligt, fordi anlægget er blevet til i et tæt samarbejde, som et fælles anlægsprojekt mellem TripleNine A/S, industrifiskere og andre interessenter som fx bunkervirksomheden Nordic Marine Oil A/S, i dag Malik Energy A/S, og forsyningsselskabet Lemvig Vand og Spildevand,” siger Jesper Holt Jensen, direktør, Thyborøn Havn, og fortsætter ”Det vil vi meget gerne takke for”.

Ny Sperlingkaj
Sperlingkaj 15A4523 Web
Sperlingkaj 15A4529 Web
Sperlingkaj 15A4543 Web

Se mere om industrifiskeriet på Thyborøn Havn

Publiceret d. 2. september 2020