Forsæt til indhold
Logo
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0404 Web

Ny godsterminal indviet med

Sten fra Norge til fundamentbeskyttelse på havvindmøllepark

Ny godsterminal indviet med stenlogistik til havvindmølleparker

Den nye godsterminal ”Limfjordskaj lll” på Thyborøn Havn blev ikke mere end lige sat i drift, før den blev indviet med et stort stenlogistik projekt til Vattenfalls havvindmøllepark Vesterhav Nord og Syd. Det er udtryk for hvilken rolle erhvervshavne kan spille med god timing og den helt rigtige geografiske beliggenhed.

Entreprenøren Rohde Nielsen A/S fik som dansk underleverandør til kabelinstallationsprojektet på Vattenfalls havvindmøllepark Vesterhav Nord og Syd til opgave at stå for det store stenlogistikprojekt til fundamentbeskyttelsen også kaldt ”scour protection” på havvindmølleparken. Rohde Nielsen A/S indgik et samarbejde med stenleverandøren Dansk Natursten A/S til henholdsvis transport af sten fra norske stenbrud og logistikken omkring stenlageret på Thyborøn Havn.

Med en geografisk beliggenhed lige ved Nordsøen, meget tæt på havvindmølleparken og en beliggenhed godt beskyttet inde i Limfjorden, som sikrer en driftssikker sejlads, blev Thyborøn Havn valgt som installationshavn til stenprojektet.

Der blev hurtigt indrettet et dedikeret oplagringsareal tæt ved kaj på det nyetablerede havneareal i Sydhavnen, og dele af de mere end 100 lokale servicevirksomheder, som står til rådighed på havnen, kom i spil.

Vejlby Entreprenørforretning blev valgt til selve håndteringen af stenene på land, herunder kørsel til og fra det kajnære lagerareal. Med Vejlby Entreprenørforretning og den lokale agent North Sea Agency var det lokale hold til håndteringen af logistikprojektet og løsningen af opgaven sat.

Den nye godsterminal ”Limfjordskaj lll” på Thyborøn Havn blev ikke mere end lige sat i drift, før den blev indviet med et stort stenlogistik projekt til Vattenfalls havvindmøllepark Vesterhav Nord og Syd.
-
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0454 Web

Sten fra Norge til ”scour protection” på havvindmølleparkerne

I alt 68.500 T store sten fra Norge til beskyttelse af fundamenterne på havvindmølleparken Vesterhav Nord og Syd begyndte at flytte ind på Thyborøn Havn mellem jul og nytår 2023 og ligger i dag oplagret på et kajnært lager på i alt 15.000 m2 i den nye godsterminal i Sydhavnen.

De store granitsten på op til 120 kg stykket er løbende blevet indskibet på Thyborøn Havn i takt med, at stenproduktionen skred frem i Norge. Stenenes særlige vægtfylde og gradering på 15-120 kg pr sten krævede specialproduktion på det norske stenbrud. Specialproduktionen blev foretaget med stor fleksibilitet sideløbende med stenbruddets øvrige standardproduktioner. En lang og fleksibel produktionsperiode tilførte projektet en meget høj transportfleksibilitet til gavn for både omkostnings- og miljømæssige transportoptimeringer i havvindmøllepark projektet.

I alt 68.500 T store sten til beskyttelse af fundamenterne på havvindmølleparken blev sejlet til Thyborøn Havn fra Norge.
-

Fleksibilitet kan optimere transportomkostninger

Rederiet Hagland, der i forvejen opererer på Thyborøn Havn med andre godstransporter, fik mulighed for at planlægge transporten af sten fra Norge til Danmark hensigtsmæssigt ind i forhold til deres øvrige allerede planlagte søtransporter til og fra Thyborøn. Projektets fleksibilitet gav således basis for en solid fragtoptimering og udnyttelse af returfragt med deraf medfølgende både miljømæssige og omkostningsmæssige fordele.

Fleksibiliteten i planlægningen optimerede fragtomkostninger og skånede miljøet.
-
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0463 Web

Øget havnekapacitet sikrede plads til flere havvindinstallations projekter på en gang

Fleksibiliteten i både stenproduktion og transport sammenhænge skabte et behov for et midlertidigt lager på en nærliggende erhvervshavn. Umiddelbart efter at det nye havneareal i Sydhavnen på Thyborøn Havn blev klart til idriftsættelse i december 2022, flyttede stenlogistik projektet ind mellem jul og nytår.

Den netop gennemførte havneudvidelse med 170.000 nye kajnære kvadratmeter og den dertilhørende 220 m lange godskaj gjorde det muligt at gribe hele to installationsprojekter på samme tid på Thyborøn Havn og indskibe sten til havvindmølleparken sideløbende med et andet stort installationsprojekt nemlig indskibningen og udskibningen af fundamenterne monopæle og overgangsstykker til selvsamme havvindmøllepark. De to store installationsprojekter blev kørt parallelt fra to dedikerede terminaler til offshore havvindenergi uden at forstyrre hinanden og helt uden at forårsage unødig ventetid for hverken det ene eller det andet havvindmøllepark installationsprojektet.

Øget havnekapacitet ved Nordsøen gavner havvind installationsprojekter. To projekter blev kørt samtidigt fra Thyborøn Havn.
-

En projektnær havn giver solide fordele

At Thyborøn Havn blev valgt som oplagrings base skal ses i lyset af en meget god geografisk beliggenhed tæt ved både Norge og havvindmølleparker i Nordsøen. De reducerede sejlafstande til havnens placering betød, at mindre godsfartøjer viste sig at være mere rentable end store fartøjer til transporten og gav stenbrud såvel som rederi en helt optimal fleksibilitet med mange mindre indskibninger hen over foråret.

Derudover banede de kajnære oplagringsarealer på Thyborøn Havn vej for yderligere logistiske optimeringer med reduceret kørsel mellem kaj og lagerareal. Håndteringsomkostninger blev reduceret og miljøet blev skånet med den korte køreafstand.

De samme klare geografiske fordele kommer igen til at gøre sig gældende, når udskibningen og udlægningen af de mange sten begynder i løbet af juli måned. Hele stenlageret ligger allerede samlet på en nærliggende havn klar til, at installationsfartøjet Grane R fra Rohde Nielsen A/S kan sejle i havn for at hente de store sten til havvindmølleparken Vesterhav Nord og Syd.

Udover at frigive lagerplads i produktionen i Norge og optimere transporten af sten herfra til Danmark i et fleksibelt setup, så har valget af en nærliggende havn til projektet, med gode havnefaciliteter og driftssikre besejlingsforhold også givet projektet et potentiale for benyttelsen af et mindre omkostningstungt installationsfartøj på bare 5697 BT til opgaven. Udnyttelsen af installationsfartøjet er helt optimal, når den rette stenmængde køres frem til kaj før skibets ankomst og allerede ligger klar så tæt ved site, at installationsfartøjet helt undgår at blive benyttet til transport.

Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0458 Web

Timing er afgørende

Det indgår som en del af Thyborøn Havns strategi at sikre værdiskabende faciliteter, der støtter op om kundernes forretning og baner vej for udvikling. At blive færdige med etableringen af et helt nyt kajanlæg, efter en historisk stor havneudvidelse, lige netop i tide til at gribe et installationsprojekt i offshore vindenergisegmentet så tæt ved vores geografiske placering er et rigtig godt udtryk for, hvor minutiøs en planlægning, der kræves, og hvor utrolig vigtig timingen kan være i den maritime branche for at det hele går op i en højere enhed.

Dette projekt vidner om, at udviklingen i Nordsøen er så overvældende lige nu, at det baner vej for innovation og nytænkning i en branche, som pr tradition er defineret af tunge og langtidsvarende investeringer. – En meget spændende tid.

Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0468 Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0446 Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0442 Web

Se mere om offshore logistik og godshåndtering på Thyborøn Havn

Publiceret d. 2. juni 2023