Forsæt til indhold
Logo
Luftfoto 6089 Web

Kajanlæg på Thyborøn Havn

Kajanlæg fra nord til syd

6 km kajanlæg strækker sig fra den ældste kaj i nord til den nyere del i syd på Thyborøn havn. Her er der god plads og kajanlæg til ethvert formål indenfor hver af de fire brancher gods, offshore, fiskeri og maritim service.

Samtlige kajanlæg på Thyborøn Havn

Her finder du en oversigt over de mange kajanlæg, der er til rådighed på Thyborøn Havn ved den danske Nordsøkyst.

Beddingkaj - kaj 700, 701

Der bygges talrige nye fiskefartøjer til konsumfiskeriet på Beddingkaj lige ved skibsværftet Thyborøn Skibs og Motor A/S. Kajanlægget er også velegnet til skibsreparation og ombygning.

Læs mere

Gåseholmkaj - kaj 1012, 1013

Gåseholmkaj er velegnet til mand over bordøvelser med fiskeriskolen og maritim service på mindre fartøjer. Derudover er der gode arbejdsbetingelser for CTV´er på anlægget med et kajnært landareal til både oplagring af udstyr og gode parkeringsmuligheder.

Læs mere

Isværkkaj - kaj 703, 706

Isværkkaj er velegnet til konsumfiskeri i bred forstand, herunder også transitfiskeri. Derudover er den velegnet til skibsreparation og vedligeholdelse fra de nærliggende skibsværfter Kynde og Toft A/S og Thyborøn Skibs og Motor A/S.

Læs mere

Kanalmole - kaj 300, 302, 303, 410, 411, 504, 505

Kanalmolen er et langstrakt kajanlæg, som er velegnet til mindre erhvervsfiskefartøjer, og fartøjer som ikke kræver den store vanddybde. Der er strømforsyning og mulighed for aflevering af skibsaffald på kajanlægget.

Læs mere

Konsumkaj - kaj 502

På Konsumkaj lander fiskerne deres fisk direkte ind til Fiskeauktionen, der distribuerer den friske Nordsøfisk til hele EU. På kajen er der ligeledes nem adgang til rengjorte fiskekasser til næste tur, direkte fra den kajnære kassevaskehal.

Læs mere

Langholmkaj - kaj 1017, 1018, 1019, 1020

Langholmkaj er en velegnet godsterminal til oplagring af gods udendørs og i kajnære pakhuse til både indendørs oplagring og kølet oplagring.

Læs mere

Limfjordskaj l - kaj 2003, 2004

Bulkgodsterminal med 180 m kaj anlagt som et dedikeret kundespecifikt setup til håndtering af sand og grus med 100 000 m2 baglandsareal.

Læs mere

Limfjordskaj ll - kaj 2009, 2010

Projektkajfaciliteter med god plads på baglandsarealet til havvindprojekter. Sværgodsfaciliteterne er velegnet til projektgods med sin bæreevne på 23 tons pr kvadratmeter.

Læs mere

Limfjordskaj lll - kaj 2015, 2016

Ny dedikeret terminal med 220 m godskaj projekteret til 9 m vanddybde og stort kajnært baglandsareal på 170 000 m2 beliggende ved hovedvej danner en solid ramme for effektiv godshåndtering ved Nordsøen.

Læs mere

Midterpier - kaj 100 & 203

Historisk pier i træ i den inderste del af havnen. Kaj position 100 benyttes af lystsejlere.

Læs mere

Nordre Mole - kaj 812, 813

Nordre Mole er ideel som ventekaj for offshore supply fartøjer. Molen er renoveret og udvidet til 10,5 m kajbredde, hvilket sikrer let adgang for maritim service.

Læs mere

Nordsøkaj - kaj 900, 901, 1021, 1022, 1023

Nordsøkaj er anlagt til maritim service for fiskeriet. Kajen er forberedt til tunge løft og giver rigtig god adgang for maritim service. Talrige maritime servicevirksomheder ligger placeret lige ved Nordsøkaj.

Læs mere

Oliekaj - kaj 906, 907

130 m ny kaj anlagt til olietankskibe, offshore supply fartøjer og industrifiskefartøjer, som også fint kan anvendes til håndtering af bulkgods. Kajanlægget har faciliteter til ex-pipe bunkring af store fartøjer med en kapacitet på uafbrudt bunkring med 1500 l/min til fartøjet er fyldt op.

Læs mere

Sperlingkaj - kaj 803, 804 & 808

Lossekajanlægget til fiskemelsfabrikken, med en lossekapacitet på op til 400 tons i timen, ligger på Sperlingkaj. Disse førsteklasses kajfaciliteter til industrifiskere blev idriftsat i 2020 og er blevet skabt i unikt samarbejde for at tilgodese samtlige driftsbehov.

Læs mere

Svanholmkaj - kaj 1014, 1015, 1016

Svanholmkaj er ideel til reparation og udskiftning af fiskegrej som fx snurrevodstov. Det kajnære travlstræk giver gode muligheder for at tilse trawl og vod.

Læs mere

Sydhavnskaj - kaj 2001, 2002

Sydhavnskaj er den ældste godsterminal på Thyborøn Havn. Terminalen er miljøgodkendt til håndtering af restprodukter fra virksomheden FMC. Kajanlægget benyttes til mindre coastere, der kræver en lavere vanddybde.

Læs mere

Søndre Mole - kaj 800

Søndre Mole er et ældre kajanlæg, som allerede i 1990´erne blev dedikeret til flydende bulkgods i form af kemikalier. En direkte rørføring fra Søndre Mole til virksomheden FMC sikrer enkel logistik og sikker håndtering.

Læs mere

Tankskibskaj - kaj 809, 810, 600

Tankskibskaj er et multifunktionskajanlæg velegnet til både mobilisering af offshore fartøjer og transitfiskeri. Derudover er kajanlægget med sin tætte beliggenhed på bymidten godkendt til krydstogtsfartøjer.

Læs mere

Tobiskaj - kaj 903, 904, 905

Tobiskaj har kundetilpasset løsning for udskibning af færdigvarer fra fiskemels- og oliefabrikken TripleNine A/S og benyttes derudover til ventekaj for fiskefartøjer efter behov.

Læs mere

Tværkaj - kaj 702

Kajanlæg velegnet til maritim service i form af reparation og vedligeholdelse af fartøjer og nybygning af fiskefartøjer. Skibsværftet Kynde og Toft A/S ligger placeret kajnært ved Tværkaj.

Læs mere

Tværmole - kaj 500, 501, 604

På Tværmolen er der selvbetjenings bunkrings tankanlæg til CTV´er og fiskefartøjer og venteplads til transitfiskerfartøjer og kuttere.

Læs mere

Vinkelpier - kaj 200, 201, 301, 409

Vinkelpieren er velegnet som ventekaj til mindre erhvervsbåde som fx lodsbåde og små CTV´er.

Læs mere

Værftkaj - kaj 1009, 1010, 1011

Værftkaj ligger placeret ved beddingen og flydedok, derfor benyttes det i høj grad til maritim service fra nærliggende servicevirksomheder. Der udføres især rigtigt meget overfladebehandling ved Værftkaj.

Læs mere

Yderpier - kaj 503 & 400

Yderpier kajanlægget ligger i forlængelse af Konsumkaj og benyttes af konsumfiskere. Kajen går om bag fiskeauktionen og kan derfor også ideelt benyttes til at lande fisk direkte til fiskeauktionen.

Læs mere