Forsæt til indhold
Logo
IMG 4055 Cropped2

Gods

Der håndteres årligt over 1,7 mio. tons bulkgods på Thyborøn Havn

Erhvervshavn til driftssikker og effektiv godshåndtering

Thyborøn Havns placering på den danske nordsøkyst med god plads til midlertidig godsoplagring, kort køreafstand til ”Produktions Danmark”, kombineret med sikker besejling i al slags vejr, stor vanddybde, og let adgang til et ubelastet vejnet gør, at der hvert år fragtes mere end 1,7 million tons gods over kajanlæg på Thyborøn Havn, og tendensen er støt stigende. Tre godskategorier har især et højt aktivitetsniveau på havnen i dag.

Godstyperne på Thyborøn Havn spænder bredt fra søral, sand og grus til betonindustrien, transformere og havvindmøllekomponenter til energiselskaberne, biomasse, såsæd, kalk og gødning til landbruget, olie til bunkring af fartøjer, frossent fiskeafskær til foderproduktion, skærver til asfaltproduktion, kemikalier i tankskibe og meget mere.
-

Driftsikker godstransport via Nordsøen

Thyborøn Havn er et strategisk valg for gods til og fra produktions Danmark. Med en geografisk placering lige ved Nordsøen, besejling i al slags vejr pga. en unik østvendt indsejling og nem adgang fra kaj til hovedvej er havnen garanti for sikker og nem godshåndtering.

Northsea Kort Orange Gråt Cropped Web
Thyborøn Havn har en strategisk beliggenhed for godstransport til og fra Norge, Skotland, England, Island, Færøerne, Grønland, Tyskland, Holland og Belgien... Kort sagt - for naboerne rundt om Nordsøen.
-

Talrige logistiske muligheder

I en tid hvor miljøet spiller en væsentlig rolle, og der skal tænkes nyt på transport, logistik- og energiområdet kan gode logistiske muligheder være afgørende. Den udvikling støtter Thyborøn Havn op om.

Ny havneudvidelse til godsaktiviteter

Kajnære arealer er altafgørende, når det kommer til logistikoptimering. 150 000 nye kvadratmeter kajnære arealer til godsaktiviteter vil blive etableret i løbet af 2022. Med denne nært forestående havneudvidelse bliver der god mulighed både for udvidelse af eksisterende aktivitet og etablering af ny logistikvirksomhed på Thyborøn Havn.

Se mere om de nye havnearealer til godsaktiviter

Baglandsarealer L1050973 Web

Max 500 m fra kaj til hovedvej

Thyborøn Havn udvides væk fra byen parallelt med hovedvej. Derfor er der max 500 m fra kaj til hovedvej, uanset hvor i havnen skibene skal anløbe, og lastbiler skal ikke passere en befærdet bymidte. Sammen med besejling i al slags vejr er det et vigtigt parameter for sikker transportlogistik.

Infrastruktur i baglandet
Baglandsarealer 0323 Web
At transportere mere gods ad søvejen og sejle gods ind og ud fra produktions Danmark i vest aflaster et vejnet i øst.
-

Havnefaciliteter specielt til godsaktiviteter

Mange forskellige former for godsfaciliteter og terminaler på Thyborøn Havn sikrer, at logistikken kan udføres hensigtsmæssigt uanset transportprojektets type.

For Thyborøn Havn drejer det sig ikke blot om drift af kajanlæg. Det handler om at udfordre det ”normale” på godstransport området og skabe optimale betingelser for distribution af gods fra og til søsiden.
-

Kvalificeret service til godsbranchen

Operationelle informationer til godstransport

Aktuelt om vejret

Her kan du se de seneste vejrmålinger om vind og vandstand fra Thyborøn. Se flere detaljer

Vandstand Havnen ikon

-0.14 m

Vandstand i havnen DVR90

Aktuel Vindhastighed ikon

9.1 m/s

Aktuel Vindhastighed

Vindstød ikon

9.8 m/s

Vindstød

Aktuel Vindretning ikon

V 277°

Aktuel Vindretning

Sidst opdateret 18-07-2024 kl: 07:44

Highlights med seneste nyt til shipping branchen

Begivenheder til godsbranchen

Banetransport kan udvikles

Thyborøn havn har jernbanespor på havnearealet direkte ind på Tobiskaj i Industrihavnen. Der kan rangeres togvogne op til 250 meters længde. Driften af sporene ud til havnen udføres af Midtjyske Jernbaner, som i forvejen transporterer en stor mængde godsvogne til og fra FMC beliggende 10 kilometer fra havnen. Fra havnen kan der transporteres mange godstyper via jernbanen. Det kan være bulk varer som fiskemel, søral og biomasse i containere, men også regulært stykgods i containere eller projektgods.

Kontakt Midtjyske Jernbaner A/S for yderligere oplysninger om muligheden for jernbanetransport:

Midtjyske Jernbaner A/S
Banetransport 1326 Web

Et kik ind i erhvervet

Få et kik med ind i de mange erhverv, der benytter Thyborøn Havn. På Instagram finder du nogle rigtig gode eksempler på, hvordan havnens brugere arbejder og benytter Thyborøn Havn.

Kontakt