Forsæt til indhold
Logo
Luftfoto 6053 Web

Nye havneanlæg til fiskerne

97 millioner kroner investeret i nye havneanlæg til fiskerne

Midterhavnen, ja man kan med rette kalde det hjertet af Thyborøn Havn, er top tunet efter en større renovering af de to midterste havnebassiner, der i dag danner ramme for helt unikke arbejdsforhold dels til nybygning af fartøjer og losning af industrifisk til fiskemels- og fiskeoliefabrikken TripleNine A/S.

Vi har netop lagt sidste hånd på værket og afsluttet byggeriet af to store havneanlæg i midterhavnen, hvor der er investeret henholdsvis 22 millioner kroner i havnebassinet Vestre Inderhavn, der benyttes til aptering af nybygninger til fiskeriet, og 75 millioner kroner i nye lossekajfaciliteter ved fiskemelsfabrikken TripleNine A/S. Samlet set har Thyborøn Havn med disse byggerier investeret 62 millioner kroner til gavn for både konsum- og industrifiskeriet. De resterende 35 millioner kroner har TripleNine A/S investeret i nye lossefaciliteter til losning af proteinfisk til foderproduktion. Begge byggeprojekter er forløbet planmæssigt og den daglige drift har været uforstyrret og er forløbet helt uden driftstop i begge havnebassiner i hele byggeperioden.

Investeringen i midterhavnen på Thyborøn Havn gør, at havnen i dag er fuldt opgraderet, og at alle havnebassiner er tilpasset nutidige behov.

Fiskeriet er vigtigt i Thyborøn

Thyborøn Havn har sin rod i fiskeriet, og fiskeriet er fortsat meget vigtigt på Thyborøn Havn. Branchen står samlet set for omkring halvdelen af omsætningen, og vi ligger positioneret blandt de tre største danske fiskerihavne. Derfor er det også strategisk vigtigt at sikre, at vores havneanlæg fortsat støtter godt op om fiskeriets aktivitet og fiskernes arbejdsdag og i det hele taget følger med udviklingen.

Forandring og optimal tilpasning

Udviklingen går stærkt, fartøjerne bliver større, og der stilles nye krav til fiskeriet. Derfor er vi altid i tæt dialog med brugerne af havnebassinerne før nye havneanlæg projekteres, så det sikres, at de bedst mulige havneanlæg bliver anlagt, og at der i det hele taget skabes en infrastruktur, der passer godt til brugernes behov.

Publiceret d. 3. september 2020