Forsæt til indhold
Logo
DK ISO9001 DK14001 DK45001 Aligned COL Outline

QHSE har højeste prioritet

På Thyborøn Havn prioriterer vi kvalitet, miljø og arbejdsmiljø højt. Derfor har vi siden 2020 været ISO certificeret indenfor de tre standarder ISO 9001 Kvalitet · ISO 14001 Miljø · ISO 45001 Arbejdsmiljø.

Vi bestræber os konstant på at have det højeste QHSE niveau.
- Thyborøn Havn

QHSE-politik - Quality Health Safety Environmental

Thyborøn Havn er en livlig erhvervshavn. Havnen blev oprindeligt grundlagt som fiskerihavn i 1914 med vestjysk flid og vedholdenhed. Med en strategisk beliggenhed tæt på både fiskepladser, nabolande omkring Nordsøen, grusindvindingsområder og de kommende havvindmølleparker i Nordsøen, har havnen udviklet sig til i dag at have fire lige betydningsfulde forretningsområder - fiskeri, gods, maritim service og offshore.

Vi lytter til og samarbejder med vores kunder for at skabe rammerne til de bedst mulige arbejdsforhold, og den rette infrastruktur til de meget forskellige behov. God service er fundamentalt i vores kultur. Vi har et fælles DNA - at levere den absolut bedste og mest fleksible service. Thyborøn Havns Servicepolitik

Formålet med vores QHSE-politik er at sikre levering af god service til havnens kunder, brugere og samarbejdspartnere samt at skabe og fastholde grundlag for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i virksomheden, såvel som at arbejde på at minimere miljøpåvirkninger.

Uanset hvornår vi opererer vil vi:

 • Levere service af høj og ensartet kvalitet
 • Vedligeholde en god og tillidsvækkende kommunikation med alle vores interessenter
 • Stræbe efter at forstå vores kunders behov, imødekomme deres krav og sigte mod total kundetilfredshed
 • Fremme en arbejdskultur, der opnår forretningsmålene gennem sikker adfærd, miljøbevidsthed og brug af kvalitetssystemer
 • Overholde alle relevante lovbestemte krav og retningslinjer samt andre relevante krav
 • Fjerne farer og reducere alle risici i forbindelse med drift og udvikling af Thyborøn Havn
 • Skabe sikre og sunde arbejdsforhold såvel psykisk som fysisk for at forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom
 • Beskytte miljøet, herunder forebyggelse af forurening
 • Bruge vores ressourcer effektivt og måle ressourceforbrug
 • Bidrage til FN'S verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på følgende 5 verdensmål:

Verdensmål 7: Bæredygtig energi
I videst mulig omfang sikrer vi adgang til pålidelig, bæredygtige energi til en overkommelig pris.
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Vi bidrager til en bæredygtig og attraktiv udvikling af lokalsamfundet.
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Vi sikrer bæredygtigt forbrug og produktionsformer i alle vores aktiviteter
Verdensmål 13: Klimaindsats
Vi arbejder til stadighed for at mindske klimaforandringer som følge af vores aktiviteter og konsekvenserne heraf
Verdensmål 14: Livet i havet
Vi bidrager til at sikre bæredygtig brug af verdenshave og deres ressourcer

Ledelsen ønsker desuden at:

 • Konsultere og inddrage medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter i alle relevante beslutningsprocesser
 • Løbende forbedre ledelsessystemerne for at styrke miljøpræstation, arbejdsmiljøpræstation og udviklingen af god service
 • Sikre nødvendig uddannelse og oplæring til alle ansatte
 • Tilvejebringe de nødvendige ressourcer til gennemførelse og fastholde alle QHSE-aktiviteter
 • Kommunikere åbent internt og eksternt omkring politikken.

I forhold til vores vision, mission og værdier har vi defineret strategier og mål for løbende at forbedre arbejdsmiljøet, mindske miljøpåvirkningerne og øge kvaliteten.

QHSE – politikken gælder for alle ansatte samt ledelsen i på Thyborøn Havn.

Vi bidrager til FN´s følgende fem verdensmål:

Verdensmaal Ikon 07

Bæredygtig energi

I videst mulig omfang sikrer vi adgang til pålidelig, bæredygtige energi til en overkommelig pris.

Verdensmaal Ikon 13

Klimaindsats

Vi arbejder til stadighed for at mindske klimaforandringer som følge af vores aktiviteter og konsekvenserne heraf.

Verdensmaal Ikon 11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi bidrager til en bæredygtig og attraktiv udvikling af lokalsamfundet.

Verdensmaal Ikon 14

Livet i havet

Vi bidrager til at sikre bæredygtig brug af verdenshave og deres ressourcer.

Verdensmaal Ikon 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi sikrer bæredygtigt forbrug og produktionsformer i alle vores aktiviteter.