Forsæt til indhold
Logo
Søral DC Orisant From Bridge 1

Råstofterminal

Råstofterminal for sortering og klargøring af grus til byggeindustrien

Godsterminal for råstoffer

Thyborøn Havns placering tæt på Jyske Rev, har givet råstofindustrien optimale betingelser til at udvikle sin aktivitet for indvinding af søral til betonindustrien. I et tæt samarbejde er der i dag udviklet kundespecifik infrastruktur med faciliteter til sortering og klargøring af grus til byggeindustrien på 100 000 m2 kajnært landareal og en 180 m lang dertilhørende kaj.

Kort sejlafstand til indvindingsfartøjer

Indvindingsfartøjerne har kort sejlafstand fra stenrevet ind til Thyborøn Havn, hvilket giver en optimal drift for skibene

DC Orisant From Bridge 2 Web

Sortering af grus på land

På land sorteres rå-gruset i de forskellige ralstørrelser, hvorefter de enten leveres med lastbil direkte til betonfabrikkerne eller afgår på fragtskibe til både danske og udenlandske kunder. For at udnytte søvejen optimalt sejles der i dag stigende mængder ud fra havnen igen efter sortering.

Nordsøral Grus Drone 3 Web

God plads til manøvrering

De store gummigeder har god plads til manøvreringen for håndteringen af de store grusdynger på havnearealet.

Nordsoral 3005 Web

Udskibning af færdigvarer

Færdigvarer leveres i stigende grad ad søvejen. Efter sortering på land lastes coastere med færdigvarer til eksport eller levering i andre danske havne. Det er et godt eksempel på en reducering af lastbiltransporten og aflastning af vejnettet i Østdanmark.

Limfjordskaj I 15A4864 Web

Grus i alle størrelser

Indvindingsfartøjerne høster grus i alle størrelser. Derfor ligger der et større sorteringsarbejde på land, før færdigvarerne er klargjort og sorteret i størrelser.

Limfjordskaj I 15A4882 Web
DC Orisant Hopper Dredger Vessel unloading gravel at Thyborøn Nordsøral - Fast Process Big Industry
afspil video
Et kik ind i erhvervet
Se hvorledes gruset håndteres på Thyborøn Havn i en specialdesignet logistikløsning i stor skala.