Forsæt til indhold
Logo
Flydedok 0217 Web

Kajanlæg til maritim service

Nem adgang for kraner og maritime teknikere

På Thyborøn Havn er der nem adgang for kraner og servicebiler over det meste af havnen. Den store klynge af lokale servicevirksomheder kan få ro til at udføre maritim service på alle kajanlæg nedenfor og kan springe til akut på flere.

Beddingkaj - kaj 700, 701

Der bygges talrige nye fiskefartøjer til konsumfiskeriet på Beddingkaj lige ved skibsværftet Thyborøn Skibs og Motor A/S. Kajanlægget er også velegnet til skibsreparation og ombygning.

Læs mere

Gåseholmkaj - kaj 1012, 1013

Gåseholmkaj er velegnet til mand over bordøvelser med fiskeriskolen og maritim service på mindre fartøjer. Derudover er der gode arbejdsbetingelser for CTV´er på anlægget med et kajnært landareal til både oplagring af udstyr og gode parkeringsmuligheder.

Læs mere

Isværkkaj - kaj 703, 706

Isværkkaj er velegnet til konsumfiskeri i bred forstand, herunder også transitfiskeri. Derudover er den velegnet til skibsreparation og vedligeholdelse fra de nærliggende skibsværfter Kynde og Toft A/S og Thyborøn Skibs og Motor A/S.

Læs mere

Nordre Mole - kaj 812, 813

Nordre Mole er ideel som ventekaj for offshore supply fartøjer. Molen er renoveret og udvidet til 10,5 m kajbredde, hvilket sikrer let adgang for maritim service.

Læs mere

Nordsøkaj - kaj 900, 901, 1021, 1022, 1023

Nordsøkaj er anlagt til maritim service for fiskeriet. Kajen er forberedt til tunge løft og giver rigtig god adgang for maritim service. Talrige maritime servicevirksomheder ligger placeret lige ved Nordsøkaj.

Læs mere

Svanholmkaj - kaj 1014, 1015, 1016

Svanholmkaj er ideel til reparation og udskiftning af fiskegrej som fx snurrevodstov. Det kajnære travlstræk giver gode muligheder for at tilse trawl og vod.

Læs mere

Tankskibskaj - kaj 809, 810, 600

Tankskibskaj er et multifunktionskajanlæg velegnet til både mobilisering af offshore fartøjer og transitfiskeri. Derudover er kajanlægget med sin tætte beliggenhed på bymidten godkendt til krydstogtsfartøjer.

Læs mere

Tværkaj - kaj 702

Kajanlæg velegnet til maritim service i form af reparation og vedligeholdelse af fartøjer og nybygning af fiskefartøjer. Skibsværftet Kynde og Toft A/S ligger placeret kajnært ved Tværkaj.

Læs mere

Værftkaj - kaj 1009, 1010, 1011

Værftkaj ligger placeret ved beddingen og flydedok, derfor benyttes det i høj grad til maritim service fra nærliggende servicevirksomheder. Der udføres især rigtigt meget overfladebehandling ved Værftkaj.

Læs mere