Forsæt til indhold
Logo
Limfjordskaj lll Innovation DJI 0592 Web

Limfjordskaj lll - DKTYB-0003

Kaj 2015, 2016

Ny godsterminal i Sydhavnen idriftsættes

Det nye kajanlæg Limfjordskaj III er nu fuldstændig idriftsat. Den endelige uddybning er gennemført, kajanlægget har nu 10 m vanddybde.

Med anlæggelsen af Limfjordskaj III har Thyborøn Havn udvidet sin kapacitet til godssegmentet med 220 nye kajmeter dedikeret til godslogistik og et nyt dertilhørende 170 000 m2 stort baglandsareal til godshåndtering.

Kajanlægget er helt ideel til bulkgods med nem adgang fra kaj til hovedvej og god plads til sikre lastbilmanøvrer.

Her er der god plads til, at godsbranchen kan etablere effektive logistikløsninger i form af fx bulkhaller, tankanlæg, udendørs oplagringsbåse, m.m., på en lokation lige ved Nordsøen.

Det nye havneareal er endvidere en fordobling af havnens kapacitet til oplagring af projektgods til fx havvindmølleparker i Nordsøen, fra 150 000 m2 til hele 300 000 m2.

Kun 200 m fra kaj til hovedvej

Thyborøn Havn ligger udstrakt parallelt med hovedvejen. Havnen udvides væk fra bymidten, langs hovedvejen i sydlig retning. Det nye kajanlæg Limfjordskaj III ligger helt tæt på hovedvejen og længst væk fra byen. Her har lastbiler god plads til at manøvrere helt hen til godsfartøjer og lynhurtig adgang til vejnettet uden nogen bymidte at passere.

Limfjordskaj III DJI 0324 Web

Dedikeret terminal til godshåndtering

Limfjordskaj III er et nyetableret kajanlæg, der sættes i drift i etaper i løbet af 2023. Et 170 000 m2 stort kajnært baglandsareal udgør tilsammen med kajanlægget en dedikeret godsterminal velegnet til håndtering af alle former for bulkgods. Her er der god plads til etablering af tankanlæg med direkte rørføring til kajanlægget og bulkgodshaller til midlertidig oplagring af gods før udskibning såvel som efter indskibning.

Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0404 Web

Også velegnet til projektgods

Kvadratmeterantallet er afgørende til havenergi projekter. Kajnære kvadratmeter omkostningsoptimerer ethvert havenergiprojekt. Thyborøn Havns store arealer mellem kaj og vej giver store fordele til både havvindenergisektoren og onshore energisektoren. Her kan der arbejdes uforstyrret, når de helt store komponenter skal oplagres. Det nye baglandsareal ved Limfjordskaj III ligger nabo til projektkajanlægget Limfjordskaj II og fordobler derved lagerkapaciteten i et stort sammenhængende baglandsareal på hele 300 000 m2.

Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0442 Web

Etablering af stevedore faciliteter

Store nyanlagte arealer giver solide muligheder for at indrette nye effektive logistiske løsninger. Det giver et nyt potentiale og det er der i dag god plads til i Sydhavnen på Thyborøn Havn.

Limfjordskaj III Drone View Close Up Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0463 Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0458 Web
Limfjordskaj III L1050969 Web
Scour Protection 5782 Adjusted Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0446 Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0445 Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0450 Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0409 Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0454 Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0404 Web
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0466 Web
Scour Protection 5789 Web Kopi

Tekniske Data - Limfjordskaj III

Liggepladsnumre

Liggeplads 1
2015
Liggeplads 2
2016

Besejling

Vanddybde ved kaj, m, (LAT)
10
Svajebassin, m
180
Indsejlingskorridor, m
90
Strøm, kn
1

Kajanlæg specifikationer

Dimensioner

Kajlængde, m
220
Kajkote, m
2,10
Kajbredde, m
30
ISPS port, bredde, m
5
ISPS port sværgodstransport, bredde, m
20

Kapacitet

Bæreevne kaj, t pr m2
5
Punktbelastning, t
36
Fordelt belastning, t pr m2
36
Akseltryk, t
72
Lodret bæreevne på kajvæg / hammer, t pr. m
14

Type

Spunsvæg
Hammer type, beton
Hammer bredde, m
1
ISPS kajanlæg
Kajbelægningstype, stabilgrus

Service

Adgang for maritim service
Adgang for kraner

Historie

Byggeår
2022

Udstyr på kajanlæg

Forsyninger

Elforsyning
El-standere på kaj
2
El-udtag stander 1 på kaj, 125 amp
2
El-udtag stander 1 på kaj, 63 amp
2
El-udtag stander 1 på kaj, 32 amp
2
El-udtag stander 2 på kaj, 63 amp
2
El-udtag stander 2 på kaj, 32 amp
2
El-specifikationer, kWa, Volt, Hz
10, 400, 50
Vandforsyning
Vandhydranter på kaj
2
Vandtilførselskapacitet, tons og m3 pr time
100
Wi-Fi, fiber forbindelse
Bunkring
Slopolieaflevering
Skibsaffaldsaflevering

Maritimt udstyr

Fender diameter, m
1,8
Fender bredde, m
0,8
Afstand mellem fendere, m
0,8
Pullerter, antal
13 & 2 & 2
Pullert type, bean
Pullert swl, styrke, t
50, 75 & 150
Afstand mellem pullerter, m
20
Capstan ved kaj
2

Sikkerhed

Redningsstiger på kaj, antal
9
Redningsstige, type SeaSafe med LED lys
Afstand mellem redningsstiger, m
25
Redningsposter, antal
2
Sikkerhedskrav, sikkerhedshjelm påkrævet

Miljø

LED Belysning, antal
2
LED Arbejdslys, antal
2
Kloakering
Slopolieaflevering
Skibsaffaldsaflevering

Baglandsareal ved kajanlæg

Dimensioner

Onshoreareal v kaj, m2
170000
Betonplade feltstørrelse, m
5x5
Oplagringsareal , m2
170000

Kapacitet

Bæreevne, betonareal v kaj, T pr m2
Projektareal belægningstykkelse, cm
Bæreevne, oplagringsareal, T pr m2
Belægningstykkelse oplagringsareal, cm

Type

Belægningstype projektareal , beton
Belægningstype oplagringsareal, stabilgrus
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0453 Web

Limfjordskaj III DJI 0189 Web

Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0446 Web