Forsæt til indhold
Logo

Kajanlæg til effektiv håndtering af fisk pr fiskeritype

De krav fiskeriet stiller til havnefaciliteter er meget branchespecifikke. Derfor har vi kajanlæg, der udelukkende benyttes af fiskeriet, i forskellige kategorier. Her på siden finder du en oversigt over de forskellige kajanlæg til de forskellige former for fiskeri.

Samlet overblik over kajanlæg velegnet til fiskeri

Isværkkaj - kaj 703, 706

Isværkkaj er velegnet til konsumfiskeri i bred forstand, herunder også transitfiskeri. Derudover er den velegnet til skibsreparation og vedligeholdelse fra de nærliggende skibsværfter Kynde og Toft A/S og Thyborøn Skibs og Motor A/S.

Læs mere

Kanalmole - kaj 300, 302, 303, 410, 411, 504, 505

Kanalmolen er et langstrakt kajanlæg, som er velegnet til mindre erhvervsfiskefartøjer, og fartøjer som ikke kræver den store vanddybde. Der er strømforsyning og mulighed for aflevering af skibsaffald på kajanlægget.

Læs mere

Konsumkaj - kaj 502

På Konsumkaj lander fiskerne deres fisk direkte ind til Fiskeauktionen, der distribuerer den friske Nordsøfisk til hele EU. På kajen er der ligeledes nem adgang til rengjorte fiskekasser til næste tur, direkte fra den kajnære kassevaskehal.

Læs mere

Nordsøkaj - kaj 900, 901, 1021, 1022, 1023

Nordsøkaj er anlagt til maritim service for fiskeriet. Kajen er forberedt til tunge løft og giver rigtig god adgang for maritim service. Talrige maritime servicevirksomheder ligger placeret lige ved Nordsøkaj.

Læs mere

Oliekaj - kaj 906, 907

130 m ny kaj anlagt til olietankskibe, offshore supply fartøjer og industrifiskefartøjer, som også fint kan anvendes til håndtering af bulkgods. Kajanlægget har faciliteter til ex-pipe bunkring af store fartøjer med en kapacitet på uafbrudt bunkring med 1500 l/min til fartøjet er fyldt op.

Læs mere

Sperlingkaj - kaj 803, 804 & 808

Lossekajanlægget til fiskemelsfabrikken, med en lossekapacitet på op til 400 tons i timen, ligger på Sperlingkaj. Disse førsteklasses kajfaciliteter til industrifiskere blev idriftsat i 2020 og er blevet skabt i unikt samarbejde for at tilgodese samtlige driftsbehov.

Læs mere

Svanholmkaj - kaj 1014, 1015, 1016

Svanholmkaj er ideel til reparation og udskiftning af fiskegrej som fx snurrevodstov. Det kajnære travlstræk giver gode muligheder for at tilse trawl og vod.

Læs mere

Tankskibskaj - kaj 809, 810, 600

Tankskibskaj er et multifunktionskajanlæg velegnet til både mobilisering af offshore fartøjer og transitfiskeri. Derudover er kajanlægget med sin tætte beliggenhed på bymidten godkendt til krydstogtsfartøjer.

Læs mere

Tobiskaj - kaj 903, 904, 905

Tobiskaj har kundetilpasset løsning for udskibning af færdigvarer fra fiskemels- og oliefabrikken TripleNine A/S og benyttes derudover til ventekaj for fiskefartøjer efter behov.

Læs mere

Tværkaj - kaj 702

Kajanlæg velegnet til maritim service i form af reparation og vedligeholdelse af fartøjer og nybygning af fiskefartøjer. Skibsværftet Kynde og Toft A/S ligger placeret kajnært ved Tværkaj.

Læs mere

Tværmole - kaj 500, 501, 604

På Tværmolen er der selvbetjenings bunkrings tankanlæg til CTV´er og fiskefartøjer og venteplads til transitfiskerfartøjer og kuttere.

Læs mere

Yderpier - kaj 503 & 400

Yderpier kajanlægget ligger i forlængelse af Konsumkaj og benyttes af konsumfiskere. Kajen går om bag fiskeauktionen og kan derfor også ideelt benyttes til at lande fisk direkte til fiskeauktionen.

Læs mere