Forsæt til indhold
Logo
Tvaermole 15A4815 Web

Tværmole

Kaj 500, 501, 604

Kaj med selvbetjenings bunkringsanlæg og plads til kuttere og transitfiskere

Plads til transitfiskefartøjer

Med seks meter vanddybde på den østlige side af Tværmolen er kajen velegnet til transitfisker fartøjer. Der er nem adgang for både lastbil og maritim service.

Tvaermole 15A4811 Web

Selvbetjenings bunkringsanlæg

På spidsen af molen finder du et 50 m3 tankanlæg til selvbetjening med kortlæser fra to bunkring leverandører. Her kan erhvervsfiskere og CTV´ere sejle forbi for at tanke. Betaling foregår med betalingskort.

Hos Malik Energy A/S er kapaciteten her 500 l/min på stor slange og 200 l/min på lille slange.

Tvaermole 15A4815 Web

Ventekaj for fiskekuttere og mindre fartøjer på vestsiden

På den vestlige side er der fire meter vanddybde ved Tværmole. Her er der venteplads for fiskekuttere og båse til fiskegrej.

Tvaermole 15A4819 Web
Tvaermole 15A4827 Web
Tvaermole 15A4823 Web
Tvaermole 15A4807 Web
Tvaermole 15A4819 Web

Tekniske Data - Tværmole

Liggepladsnumre

Liggeplads 1
500
Liggeplads 2
501
Liggeplads 3
604

Besejling

Vanddybde ved kaj, m, (LAT)
5,8
Indsejlingskorridor, m
59
Strøm, kn
0

Kajanlæg specifikationer

Dimensioner

Kajlængde, m
Kajbredde, m
Kajkote, m

Kapacitet

Fordelt belastning, t pr m2

Type

Kajbelægningstype, asfalt
Hammer type, beton
Spunsvæg

Service

Adgang for maritim service
Adgang for kraner

Udstyr på kajanlæg

Sikkerhed

Redningsstiger på kaj, antal
Redningsposter, antal
1

Forsyninger

Elforsyning
El-standere på kaj
2
El-udtag på kaj, 63 amp
El-udtag på kaj, 32 amp
Vandforsyning
Vandhydranter på kaj
1
Bunkring
Bunkring med bunkerpram
Bunker kapacitet pr bunkerpram, m3
70-80

Maritimt udstyr

Fender diameter, m
1,3
Fender bredde, m
0,5
Afstand mellem fendere, m
6
Pullerter, antal
Pullert swl, styrke, t
Afstand mellem pullerter, m

Miljø

Skibsaffaldsaflevering
Slopolieaflevering
Wi-Fi, fiber forbindelse

Service

Adgang for maritim service
Adgang for kraner
Tvaermole 15A4827 Web

Tvaermole 15A4822 Web

Tvaermole 15A4811 Web

Port Map Fisheries Consumption