Forsæt til indhold
Logo
Konsumkaj 15A3928 Web

Konsumkaj

Kaj 502

Et effektivt kajanlæg til landing af konsumfisk

Konsumkaj er det kajanlæg, hvor fiskeren lander sin fisk til den international fiskeauktion Danske Fiskeauktioner A/S. Her har fiskeren helt optimale arbejdsforhold, når han lander sin friskfangede fisk. Fiskeauktionen ligger placeret lige ved kajen, og ved siden af ligger en fuldautomatiseret kassevaskehal, der sørger for at fiskekasserne hurtigt bliver rengjorte og er klar til genanvendelse på næste fisketur.

På Konsumkaj er alt lige ved hånden, når fiskeren kommer i havn for at lande sin fisk. Både fiskeauktion og kassevaskehal ligger placeret så tæt ved fiskefartøjet som muligt, og truckførerne er raske til at afhente fiskerens fisk og køre den på auktionen. Der er nem adgang både for påfyldning af vand og el og til aflevering af skibsaffald.

Den friske fisk køres direkte på fiskeauktion

På Konsumkaj er der direkte adgang til fiskeauktionen fra kajanlægget, og fiskerne giver plads til næste fartøj ved endt losning, så alle kan komme til.

Danske Fiskeauktioner A/S
Konsumkaj 15A3959 Web

Losning af søpakket fisk

Aktiviteten er høj ved Konsumkaj om natten og den tidlige morgen, når der losses fisk til morgenens fiskeauktion.

Konsumkaj 15A3890 Web

Trucksførere der er klar

Trucksførerne er fluks på pletten og kører den friske fisk direkte i kølerum.

Konsumkaj 15A3886 Web

Transitfiskere serviceres af fiskeauktion

Det er enkelt for transitfiskeren at lande fisk til Fiskeauktionen i Thyborøn.

Fiskeauktionen kan sælge fisken, men kan også nøjes med at hjælpe transitfiskere med sortering af fisk før videre transport efter gældende EU-regler, hvis fiskeren foretrækker det.

International Fiskeauktion
Konsumkaj 15A3982 Web

Påfyldning af forbrugsstoffer

På Thyborøn Havn er det let at få fartøjet forsynet med el og vand under losning. Derudover er der gratis wi-fi på alle kajer til glæde for besætning og skipper.

Tvaerkaj 15A4309 Web

Bunkring fra søsiden

For at beskytte fisken er det ikke tilladt at bunkre med lastbil på Konsumkaj. Bunkring med barge fra søsiden er derimod okay. Det gør det muligt at få påfyldt alle forbrugsstoffer direkte under losning.

Se mere om bunkring med barge

Bunkering 2934 Web

Kajnær kassevaskehal

På kajen er der ligeledes nem adgang til at få sine fiskekasser gjort rene til næste tur i den kajnære kassevaskehal.

Kassevaskehal
Kassevaskehal 6350 Web

Nye vandhydranter og slangeopruller

Ny effektiv vandforsyning til påfyldning af drikkevand til besætningen og rengøring af fiskefartøj er også med til at sikre de effektive arbejdsgange på Konsumkaj.

Ny vandforsyning Konsumkaj!
Water Hydrant Konsumkaj 4056 Web
Obs! For at beskytte fisken er det ikke tilladt at bunkre med lastbil og aflevere slopolie på konsumkaj.
-
Konsumkaj 15A3928 Web
Konsumkaj 15A3959 Web
Konsumkaj 15A3982 Web
Konsumkaj 15A3890 Web
Konsumkaj 7942 Web
Konsumkaj 6327 Web

Tekniske Data - Konsumkaj

Liggepladsnumre

Liggeplads 1
502
Liggeplads 2
503

Besejling

Vanddybde ved kaj, m, (LAT)
5,8
Indsejlingskorridor, m
59

Kajanlæg specifikationer

Dimensioner

Kajlængde, m
Kajbredde, m
Kajkote, m

Kapacitet

Støttebenstryk, på 2X2 m plade, 2 m fra kajkant, t
80
Støttebenstryk, på 4X2 m plade, t
80

Type

Spunsvæg
Kajbelægningstype, asfalt
Hammer type, beton

Service

Adgang for maritim service
Adgang for kraner

Historie

Byggeår

Udstyr på kajanlæg

Sikkerhed

Redningsstiger på kaj, antal
7
Redningsstige, type galvaniseret stål
Afstand mellem redningsstiger, m
25
Redningsposter, antal
1

Forsyninger

Elforsyning
El-standere på kaj
3
El-udtag på kaj, 63 amp
El-udtag på kaj, 32 amp
Vandforsyning
Vandhydranter på kaj
4
Vandtilførselskapacitet, tons og m3 pr time
Bunkring med bunkerpram
Bunker kapacitet l/min
1500
Bunker kapacitet pr bunkerpram, m3
70-80

Maritimt udstyr

Fender type
23-5
Fender diameter, m
1,5
Fender bredde, m
0,6
Afstand mellem fendere, m
0.4
Pullerter, antal
Pullert type, bean
X-6-A-F
Pullert swl, styrke, t
Afstand mellem pullerter, m

Miljø

Skibsaffaldsaflevering
Wi-Fi, fiber forbindelse

Fiskeauktion og kassevaskehal lige ved kajen

Port Map Fisheries Consumption