Forsæt til indhold
Logo
Limfjordskaj I L1060074 Cropped Web

Limfjordskaj I - DKTYB-0003

Terminal til råstofsortering - Kaj 2003, 2004

Godsterminal dedikeret til søral

Et tæt samarbejde skaber de bedste faciliteter, det er Limfjordskaj I et rigtig godt eksempel på. Kajanlægget blev anlagt i 2007 i et tæt samarbejde med råstofleverandører til sortering og klargøring af søral fra jyske rev.

Thyborøn er i dag Danmarks største grushåndterings havn. Grusaktiviteten går tilbage til 1996, hvor den flyttede ind på havnen efter nogle tests af gruskvaliteten på Jyske Rev i Nordsøen. Gruskvaliteten er høj og meget yndet i beton- og byggeindustrien til anlægning af veje, bygninger, broer og tunneller i Danmark og andre europæiske lande som fx Tyskland, Holland og Belgien.

100 000 m2 kajnært landareal huser i dag to råstofleverandører Thyborøn Nordsøral A/S og Kroghs A/S, der leverer grus til byggeindustrien i Danmark og udlandet.

Fartøjerne har nem adgang til forbrugsstoffer, mens de er i havn og der er reduceret ventetid, da virksomhederne samarbejder og koordinerer deres leverancer.

Nemme adgangsforhold for gummiged

Når et skib kommer ind med råmaterialer er der nem adgang for de store maskiner til afhentning af grus for sortering. Det kajnære baglandsareal er skræddersyet og indrettet som en kundespecifik løsning.

Mængden varierer fra år til år. Der håndteres mellem 1,3 og 1,5 million tons sand og grus om året på Thyborøn Havn.

Limfjordskaj I 15A4907 Web

Plads til flere fartøjer ad gangen

De store ralsugerfartøjer kræver god plads både ved foran og bagved kajen. Også svajebassinet er nødt til at være af en vis størrelser og er på 200 m i diameter ved Limfjordskaj I.

Fartøjerne har ikke tid til at vente på, at der bliver plads ved en kaj. De er udstyret til at kunne lægge råmaterialet langt ind på kajen, og det giver en vis fleksibilitet til sideløbende losning af flere fartøjer eller til losning, mens et andet fartøj lastes.

Søral DC Orisant From Bridge 1

Kajanlæg med baglandsareal til sortering af grus

To grusvirksomheder er etableret på havneanlægget i Thyborøn og har hvert deres areal og logisktiske setup med sorteringsanlæg og lager.

Aktiviteten kræver god plads, og det er der i det 100 000 m2 store baglandsareal ved Limfjordskaj I.

Nordsøral Grus Drone 1 Web

ISPS-sikret havneområde

Limfjordskaj I ligger i et ISPS sikret område af havnen med port-adgang. Virksomhederne kan derfor arbejde sikkert og uforstyrret på området med deres store gummigeder og oplagre deres færdigvarer på området.

Gate Offshore Area Web

Hurtig adgang fra kaj til vej

Terminalen ligger lige ved hovedvejen. Der er nem udkørsel og ingen bymidte at passere.

I dag sendes færdigvarer i højere grad til kunden ad søvejen, men det giver en solid fleksibilitet også at have nem og sikker adgang for lastbiler.

Luftfotos 6029 Web
Brovægt til vejning af lastemængder på lastbiler ligger ved indgangen til grusområdet og drives af virksomheden Thyborøn Nordsøral A/S
-

Tekniske data- Limfjordskaj I

Liggepladsnumre

Liggeplads 1
2003
Liggeplads 2
2004

Besejling

Vanddybde ved kaj, m, (LAT)
9
Svajebassin, m
200
Indsejlingskorridor, m
200
Strøm, kn
1

Kajanlæg specifikationer

Dimensioner

Kajlængde, m
180
Kajkote, m
2,1
Kajbredde, m
30
ISPS port, bredde, m
5
ISPS port sværgodstransport, bredde, m
20

Kapacitet

Bæreevne kaj, t pr m2
2
Fordelt belastning, t pr m2
2
Støttebenstryk, på 2X2 m plade, 2 m fra kajkant, t
80
Pæletræk, t
50

Type

ISPS kajanlæg
Spunsvæg
Kajbelægningstype, stabilgrus
Kajbelægningstype, beton
Hammer type, beton
Hammer bredde, m
0,9

Service

Adgang for maritim service
Adgang for kraner

Historie

Byggeår
2008

Udstyr på kajanlæg

Forsyninger

Elforsyning
El-standere på kaj
1
El-udtag stander 1 på kaj, 125 amp
2
El-udtag på kaj, 63 amp
El-udtag på kaj, 32 amp
Vandforsyning
Vandhydranter på kaj
1
Vandtilførselskapacitet, tons og m3 pr time
100
Wi-Fi, fiber forbindelse
Bunkring
Slopolieaflevering
Skibsaffaldsaflevering

Maritimt udstyr

Fender diameter, m
1,8
Fender bredde, m
0,75
Afstand mellem fendere, m
1,7
Pullerter, antal
9 & 2
Pullert type, bean
X-6-A-F
Pullert swl, styrke, t
30
Afstand mellem pullerter, m
20
Pæletræk, pullerter, antal
3
Pæletræk swl, styrke, t
50

Sikkerhed

Redningsstiger på kaj, antal
9
Redningsstige, type galvaniseret stål
Afstand mellem redningsstiger, m
20
Redningsposter, antal
3

Miljø

LED Belysning, antal
3
LED Belysningskapacitet, w
3 X 400
Slopolieaflevering
Skibsaffaldsaflevering

Baglandsareal ved kajanlæg

Dimensioner

Onshoreareal v kaj, m2
130000
Betonplade feltstørrelse, m
73X30

Kapacitet

Belægningstykkelse betonbelagt areal, cm
20

Type

Belægningstype onshore areal , stabil grus
Belægningstype onshore areal , beton
Gravel 4290 Web
Gravel AS5I7972 Web
Limfjordskaj I L1060074 Web
Gravel 4298 Web
Limfjordskaj I 15A4854 Web
Limfjordskaj I 15A4885 Web
Limfjordskaj I 15A4878 Web
Limfjordskaj I 15A4897 Web
Limfjordskaj I 15A4864 Web
Port Map 2020 Project Quays

Se mere om grus- og sandleverandørerne