Forsæt til indhold
Logo
Limfjordskaj III Limfjordskaj III DJI 0442 Web

Kajanlæg til gods

Kajanlæg til effektiv godshåndtering pr godstype

Thyborøn Havn har dedikerede kajanlæg til mange forskellige erhverv og formål. På denne side finder du en oversigt over forskellige kajanlæg og terminaler til håndtering af bulkgods og projektgods.

Samlet overblik over kajanlæg velegnet til godshåndtering

Langholmkaj - kaj 1017, 1018, 1019, 1020

Langholmkaj er en velegnet godsterminal til oplagring af gods udendørs og i kajnære pakhuse til både indendørs oplagring og kølet oplagring.

Læs mere

Limfjordskaj l - kaj 2003, 2004

Bulkgodsterminal med 180 m kaj anlagt som et dedikeret kundespecifikt setup til håndtering af sand og grus med 100 000 m2 baglandsareal.

Læs mere

Limfjordskaj ll - kaj 2009, 2010

Projektkajfaciliteter med god plads på baglandsarealet til havvindprojekter. Sværgodsfaciliteterne er velegnet til projektgods med sin bæreevne på 23 tons pr kvadratmeter.

Læs mere

Limfjordskaj lll - kaj 2015, 2016

Ny dedikeret terminal med 220 m godskaj projekteret til 9 m vanddybde og stort kajnært baglandsareal på 170 000 m2 beliggende ved hovedvej danner en solid ramme for effektiv godshåndtering ved Nordsøen.

Læs mere

Oliekaj - kaj 906, 907

130 m ny kaj anlagt til olietankskibe, offshore supply fartøjer og industrifiskefartøjer, som også fint kan anvendes til håndtering af bulkgods. Kajanlægget har faciliteter til ex-pipe bunkring af store fartøjer med en kapacitet på uafbrudt bunkring med 1500 l/min til fartøjet er fyldt op.

Læs mere

Sydhavnskaj - kaj 2001, 2002

Sydhavnskaj er den ældste godsterminal på Thyborøn Havn. Terminalen er miljøgodkendt til håndtering af restprodukter fra virksomheden FMC. Kajanlægget benyttes til mindre coastere, der kræver en lavere vanddybde.

Læs mere

Søndre Mole - kaj 800

Søndre Mole er et ældre kajanlæg, som allerede i 1990´erne blev dedikeret til flydende bulkgods i form af kemikalier. En direkte rørføring fra Søndre Mole til virksomheden FMC sikrer enkel logistik og sikker håndtering.

Læs mere

Tobiskaj - kaj 903, 904, 905

Tobiskaj har kundetilpasset løsning for udskibning af færdigvarer fra fiskemels- og oliefabrikken TripleNine A/S og benyttes derudover til ventekaj for fiskefartøjer efter behov.

Læs mere