Forsæt til indhold
Logo
Waste Container 6256 Web

Affaldshåndtering

Miljørigtig affaldshåndtering

Det skal være enkelt og lige til at komme af med sit skibsaffald. Det er devisen på Thyborøn Havn. Derfor har vi opsat mobile affaldscontainere og kører gerne slopolietanke frem til kajen, så fartøjerne kan komme sikkert af med skibsaffald.

Thyborøn Havn er miljøcertificeret efter ISO standarden 14001. Vi sorterer affaldet med henblik på genbrug og gør os umage med at have en ren havn. Sorteringen matcher de internationale IMO-regler, det er således samme metode som i andre europæiske havne, hvilket gør det enkelt for brugerne.

Waste 4992 Web
Waste Container 6252 Web
Waste Handling 15A0996 Web

Anmeldelse og varsling

Skibsføreren skal forinden anløb af havnen give varsel til Havnevagten om aflevering af affald med angivelse af mængde og type affald, skibet forventes at have ombord, og samtidig anmelde, hvad det forventes at aflevere. Generelt skal der gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst. Hvis dette ikke er muligt, fordi anløbshavnen ikke kendes i tide eller fordi sejladsens varighed fra anden havn er mindre end 24 timer, skal varslet om anløb og aflevering af affald gives hurtigst muligt før ankomsten til havnen.

Skibene kan inden anløb af havnen bestille containere og olietanke opstillet på den kaj, hvor de skal lægge til hos vores maritime afdeling.

Maritim afdeling

Gratis aflevering af affald

Når der landes fisk på Thyborøn Havn er affaldsafgiften inkluderet afgiften for fisk. Det gælder både skibsaffald genereret siden seneste anløbshavn, slopolie og nedslidt fiskegrej.

Landes der ikke fisk i Thyborøn kan kun driftsaffald svarende til skibets art og størrelse, og i forhold til affald generet siden seneste anløbshavn afleveres afgiftsfrit. For større mængder driftsaffald opkræves der i så fald særskilt betaling.

Dokumentation

Dokumentation på det afleverede affald kan fås i vores maritime afdeling.

Waste 2675 Web
Waste 2673 Web
Waste 2674 Web
Waste 4992 Web
Waste 5006 Web
Waste 5004 Web