Forsæt til indhold
Logo

Miljø

Miljø er et væsentligt indsatsområde i Thyborøn Havns daglige drift.

Vi arbejder målrettet med to overordnede miljømålsætninger:

CO2 neutralitet i 2030

Nyttiggørelse af skibsaffald som en reel ressource

DK ISO14001 COL

Energiforbrug

Som et led i vores miljøstrategi optimerer vi løbende driften med energivenlige tiltag:

  • Allerede i 2018 skiftede vi hele havnebelysningen om til LED af miljøhensyn.
  • Havnekontoret blev udskiftet med et nyt energirigtigt byggeri i 2019.
  • I 2021 blev køleanlægget på fiskeauktionen skiftet til et nyt miljøoptimeret køleanlæg, og der blev samtidig indgået aftale med Thyborøn Fjernvarme om udnyttelsen af overskudsvarmen fra køleprocessen som en ressource. Se mere om udnyttelsen af overskudsvarme på Thyborøn Havn
  • Den første lynlader i området blev opsat af Thyborøn Havn i 2022 og sikrer i dag elbilister en hurtig opladning i det vestjyske.
  • Benzin og dieseldrevne køretøjer er under udfasning, vi køber udelukkende biler og maskiner, der anvender miljøvenligt brændstof.

Landstrøm og elforsyning fra vedvarende energi

Thyborøn Havn ligger placeret i et af de områder i Danmark, hvor der produceres mest grøn energi fra henholdsvis sol- og vindenergiproduktion. Der produceres over dobbelt så meget el, som der bruges i området. Thyborøn Havns årlige elforbrug er således dækket udelukkende af strøm fra vedvarende energikilder.

Landstrøm til skibe

Alle fiskefartøjer, store som små, kan få landstrøm i dag på Thyborøn Havn. Vi arbejder netop nu på også at kunne tilbyde landstrøm til de helt store offshore fartøjer i 2024.

Affaldshåndtering og miljøbeskyttelse

Vi er omhyggelige med at håndtere skibsaffald sikkert og har specifikke procedurer både indenfor skibsaffaldshåndtering og håndtering af spildolie.

Et ekstra stort lager af flydespærring indgår som en del af vores beredskab for at sikre hurtig reaktionsevne i tilfælde af et eventuelt udslip i havnen.

Genanvendelse

Vi arbejder målrettet på øget genanvendelse af skibsaffald og fører miljøregnskab.

Det er målet, at 50 % af det indsamlede affald genanvendes i fremtiden til gavn for den cirkulære økonomi.

Slopolie fra skibe

Fartøjer, der afleverer deres spildolie på Thyborøn Havn, kan have vished om, at den bliver til gavn for den cirkulære økonomi.

En certificeret og miljøgodkendt samarbejdspartner renser de indsamlede spildolier og sikrer, at de i udstrakt grad genraffineres med henblik på genanvendelse.

90 % af den indsamlede spildolie på Thyborøn Havn genanvendes i dag!

Miljønøgletal

På Thyborøn Havn arbejder vi altid på at have det højeste niveau indenfor miljø og har en målsætning om CO2 neutralitet i 2030.

Se mere herom i vores Miljønøgletal.

Miljønøgletal 2022 Thyborøn Havn Side 1
Miljønøgletal 2022

Miljørelaterede nyheder

FN´s verdensmål

Vi bidrager til FN'S verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på følgende 5 verdensmål:

Verdensmaal Ikon 07

Bæredygtig energi

I videst mulig omfang sikrer vi adgang til pålidelig, bæredygtige energi til en overkommelig pris.

Verdensmaal Ikon 13

Klimaindsats

Vi arbejder til stadighed for at mindske klimaforandringer som følge af vores aktiviteter og konsekvenserne heraf.

Verdensmaal Ikon 11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi bidrager til en bæredygtig og attraktiv udvikling af lokalsamfundet.

Verdensmaal Ikon 14

Livet i havet

Vi bidrager til at sikre bæredygtig brug af verdenshave og deres ressourcer

Verdensmaal Ikon 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi sikrer bæredygtigt forbrug og produktionsformer i alle vores aktiviteter.