Forsæt til indhold
Logo
Cargo Warehouse 3723 3 Web

Oplagring i kajnære pakhuse

Bulk og projektgods håndteres fleksibelt og effektivt

Kajnære pakhuse ved Thyborøn Stevedore A/S

Indendørs oplagring af gods på kajfaciliteter ved Nordsøen, det er der god mulighed for på Thyborøn Havn. I området ved Langholmkaj driver den lokale virksomhed Thyborøn Stevedore A/S ca. 8000 m2 pakhuse og kølehuse til midlertidig oplagring af gods.

Oplagring i kajnære lagerhaller

Cargo Big Bags 2738 Web

Nem adgang for lastbiler

Trucks 2873 Web

Fleksibel og service minded losning

Thyboron Stevedore 2811 Web

Kontakt

Kajanlæg til oplagring af gods i pakhuse