Forsæt til indhold
Logo

Thyborøn Stevedore A/S

Hjemmeside: www.stevedor.dk

Kontoret

E-mail: info@stevedor.dk

Telefon: +45 9690 8808

520 Thybor N Havn Virksomheder Thybor N Steved
Cargo Big Bags 2789 Web

Thyborøn Stevedore A/S

Stevedoring i Thyborøn

Thyborøn Stevedore A/S tilbyder fleksibel stevedoring 24/7 - 365 dage om året. Vi arbejder på alle tider af døgnet, tilpasser vores rytme og pauser til skib og besætning og arbejder gerne side om side med skibets egen besætning.

Uanset om opgaven er en simpel anhugning, eller en komplet logistikløsning, er vi lydhør overfor dine behov og tilpasser løsningen derefter.

Fra vores domicil på havnen i Thyborøn tilbyder vi dedikeret service til skibsredere, operatører, befragtere, fartøjer samt modtagere og afskibere.

Vi har trucks i alle størrelser og stor kajnær pakhuskapacitet i området bag Langholmkaj.

520 Thybor N Havn Virksomheder Thybor N Steved
Smidig og effektiv service - med 24 timers drift, 7 dage om ugen
-

Iderige løsninger

Tid er ofte en af de vigtigste faktorer i skibsfarten og vi bestræber os derfor på at give en god service med et minimum af forsinkelse for alle typer fartøjer.

Vi er løsningsorienterede og har en fleksibel tilgang med hurtig reaktionsevne. Derfor finder vi ofte iderige og omkostningsreducerende løsninger til vores kunder.

Cargo Big Bags 2784 Web

Bulkgods i big bags

Vi løser gerne specialopgaver som opsækning af f.eks. foder- og træpiller i big bags, ompakning af såvel tør- som frysegods, samt distribution af gods fra skibsside eller vore lagre til slutkunder.

Cargo Big Bags 2811 Web

Udendørs og indendørs oplagring

Med en kajnær pakhus kapacitet på ca. 8000 m2 og dertilhørende udendørsarealer tilbyder vi solide muligheder for midlertidig oplagring af bulkgods før udskibning eller efter losning.

Vi står også gerne for lastning og losning af fartøjet, hvis i ønsker det.

Cargo Big Bags 2797 Web

Enkel og effektiv godshåndtering

Vi transporterer godset mellem lager og fragtskib på mafivogne for enkel og effektiv bulkgods håndtering.

Mafi 3785 Web

Container håndtering

Ønsker afskiber, at der skal containere med ombord, klarer vi skam også det med effektiv håndtering.

Thyboron Stevedore 2843 Web
Twin Loading 3030 Web
Cargo Big Bags 2798 Web
Thyboron Stevedore 2843 Web
Cargo Big Bags 2795 Web
Cargo Big Bags 2789 Web
Cargo Big Bags 2776 Web
Cargo Big Bags 2793 Web
Cargo Big Bags 2738 Web
Thyboron Stevedore 2871 Web
Outdoor Storage 6558 Web
Thyboron Stevedore 2874 Web
Outdoor Storage 2758 Web
Cargo Big Bags 2792 Web
Thyboron Stevedore 2844 Web
Cargo Big Bags 2831 Web
Cargo Big Bags 2778 Web
Cargo Big Bags 2821 Web