Forsæt til indhold
Logo

Thyborøn NordsøRal A/S

Gravel 4286 Web

Thyborøn NordsoRal A/S

Største grusterminal i Danmark

Thyborøn Nordsøral A/S er ejet af den belgiske koncern Group De Cloedt og hjemmehørende på Thyborøn Havn, med Danmarks største grusterminal.

Volumen og kvalitet

- sugning, sejlads og læsning af ral
Skibe er Thyborøn NordsøRals livsline, det gælder ralsugere såvel som fragtskibe.

Den 1. september 2015 købte Group De Cloedt ralsugeren Sand Harrier, som herefter blev døbt DC Ostend, på 2.500 m3. Skibet skulle udelukkende betjene Thyborøn og koncernens andre pladser i Danmark. Med købet af dette skib var Thyborøn NordsøRal A/S for første gang uafhængig af eksterne leverandører, hvilket er vigtigt i et marked, hvor skibskapacitet er en mangelvare.

Senere har det udviklet sig betydeligt med idriftsættelsen af nybygningen DC Orisant i 2019, et fantastisk indvindingsfartøj på 8000 m3, som forsyner sorteringspladser i Polen, Danmark og Belgien med rågrus på skift.

Thyborøn NordsøRals suge-områder ligger ca. 20 sømil udenfor Thyborøn, og vores ”Dredger” bruger ca. 20 timer til en rundtur. En rundtur består af sugning, sejlads til Thyborøn, aflæsning og sejle til suge-område igen.

Thyborøn NordsøRal A/S leverer til kunder i byggebranchen i Danmark, Tyskland, Holland og Belgien. Til dette bruger vi dels vores ralsuger, der sejler direkte til kunden sydpå eller DC Eems, som er koncernens fragtskib på 4750 tons. Hertil kommer en del eksterne fragtskibe, som vi chartrer efter behov. Vores skibe forsyner også koncernens andre pladser i København, Vordingborg, Nakskov og Kalundborg.

Søral DC Orisant From Bridge 1

Egen løsning

Når et skib kommer ind med råmateriale modtager Thyborøn Nordøral A/S rågruset og sorterer det i størrelser med sorteringsanlægget på det kajnære landareal. Derefter flyttes det sorterede grus hen på lageret for færdigvarer. Ved modtagelse af bestillinger lastes lastbiler og skibe med færdigvarer efter behov. Der er en stigende tendens til at levere flere og flere færdigvarer ad søvejen end med lastbil for aflastning af vejnettet.

Se mere om grusterminalens indretning:

Limfjordskaj I
Nordsoral 2211 Web
Thyboron Norsoral Cropped (2)
Gravel AS5I8027 Web
Gravel 4290 Web
Gravel AS5I8024 Web
Nordsøral Grus Drone 1 Web
DC Orisant From Bridge 2 Web
Nordsøral Grus Drone 3 Web
Nordsoral 3005 Web
Nordsoral 2211 Web
Nordsoral 7214 Web
Nordsoral 7207 Web
Nordsoral 2211 Web
Gravel Nordsoral 2204 Web
Gravel Nordsoral 2216 Web
Gravel Nordsoral 2217 Web
Gravel Nordsoral 2232 Web
Søral DC Orisant From Bridge 1
Gravel Nordsoral 2212 Web
Nordsøral Grus Drone 1 Web
Gravel Nordsoral 2977 Web
Gravel Nordsoral 2222 Web