Priser & Betingelser

Skibsafgift

 

Pr. anløb:  

DKK 2,55 pr. BT

Månedskort:   

DKK 11,25 pr. BT


Skibe indregistreret til fiskeri, er undtaget når de lander fisk i Thyborøn.

ISPS afgift

Pr. anløb:

DKK 0,35 pr. BT

Månedskort:   

DKK 1,45 pr. BT

Liggeplads afgift

Se nærmere i nedenstående Forretningsbetingelser og priser.

Vareafgift gods

Normaltakst:   

DKK 15,60 pr. ton.

Særtakst I: 

DKK 9,95 pr. ton
F.eks. metaller, træ, foderstoffer, korn.

Særtakst II:

DKK 4,40 pr. ton
F.eks. stenarter, kalk, animalske produkter (ikke spiselige)

For yderligere varearter henvises til nedenstående Forretningsbetingelser og priser.

Vareafgift fisk

Procentsats af værdi:   

2,40 % af værdien ved salg i første hånd
Dog maks. 30.000 kr. pr. landing.

Areal-lejeafgift langtidsleje

Normaltakst grundleje:   

DKK 21,85 pr. m2 pr. år

Befæstede arealer:

DKK 43,70 pr. m2. pr. år

Løs pladsleje

For arealer til oplægning af gods betales DKK 0,20 pr. m2 pr. dag dog mindst 250,00 kr. pr. gang.

For båse og andre arealer til oplægning af fiskeredskaber betales DKK 6,70 pr. dag pr. bås. 

Redskaberne skal være afmærkede med kutterens nummer.

Alle ovenstående priser er angivet ekskl. moms.

For yderligere priser henvises til nedenstående priser og betingelser. 

Tilknyttet fil:
Forretningsbetingelser og priser (211 kB)
 • Vandstand Havnen16:41
  -0,98 m
 • Aktuel vindhastighed16:41
  9 m/s
 • Vindstød16:41
  12,9 m/s
 • Aktuel Vindretning16:41
  127°