Priser & Betingelser

Skibsafgift

  

Pr. anløb:  

DKK 2,60 pr. BT

Månedskort:   

DKK 11,60 pr. BT


Skibe indregistreret til fiskeri, er undtaget når de lander fisk i Thyborøn.

ISPS afgift

  
 

Pr. anløb:

DKK 0,35 pr. BT

Månedskort:   

DKK 1,45 pr. BT

Liggeplads afgift

  
 

Se nærmere i nedenstående Forretningsbetingelser og priser.

Vareafgift gods

  
 

Normaltakst:   

DKK 16,00 pr. ton.

Særtakst I: 

DKK 10,20 pr. ton
F.eks. metaller, træ, foderstoffer, korn.

Særtakst III:

DKK 4,55 pr. ton
F.eks. stenarter, kalk, animalske produkter (ikke spiselige)

For yderligere varearter henvises til nedenstående Forretningsbetingelser og priser.

Vareafgift fisk

 
 

Procentsats af værdi:   

2,40 % af værdien ved salg i første hånd
Dog maks. 35.000 kr. pr. landing.

Areal-lejeafgift langtidsleje

  
 

Normaltakst grundleje:   

DKK 22,40 pr. m2 pr. år

Befæstede arealer:

DKK 44,80 pr. m2. pr. år

Løs pladsleje

  
 

For arealer til oplægning af gods betales DKK 0,25 pr. m2 pr. dag og DKK 0,45 pr. m2 på befæstet areal, dog mindst 250,00 kr. pr. gang.

For båse og andre arealer til oplægning af fiskeredskaber betales DKK 6,90 pr. dag pr. bås. 

Redskaberne skal være afmærkede med kutterens nummer.

  
 

Alle ovenstående priser er angivet ekskl. moms.

For yderligere priser henvises til nedenstående priser og betingelser. 

Tilknyttet fil:
Forretningsbetingelser og priser 2021 (1 MB)
 • Vandstand Havnen12:44
  0,02 m
 • Aktuel vindhastighed12:44
  9,3 m/s
 • Vindstød12:44
  10,2 m/s
 • Aktuel Vindretning12:44
  NV 305°