Organisation & Bestyrelse

Thyborøn Havn har siden 2001 haft status af kommunal selvstyrehavn ejet af Lemvig Kommune.

Det vil sige, at havnen har sin egen særskilte økonomi, sin egen ledelse og sin egen professionelle bestyrelse - uafhængig af Lemvig Kommune. Havnens primære formål er gennem konkurrencedygtig infrastruktur og service at skabe de bedste rammer for fiskeri samt gods- og erhvervsvirksomhed.

Gennem udvikling og vækst af Thyborøn Havn skal vi gøre området til et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.
Thyborøn Havn skal skabe arbejdspladser og vækst til gavn for lokalområdet. Det skal ske via en sund økonomi, hvor eventuelt overskud anvendes til at investere i infrastruktur og faciliteter, der understøtter erhverv og vækst.

Thyborøn Havns bestyrelse består af:

Formand, Karl Kristian Bro

Kontakt til bestyrelsen via formanden
T +45 2211 5181
kk@bro.is

Næstformand, Erik Flyvholm

Kurt Madsen

Susanne Nicolaisen

John Bennett-Therkildsen

Gert Normann Andersen

Kenneth Iversen

Mødeplan for bestyrelsen

Bestyrelsesmøder i 2017

Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 12.00 - 16.00 med efterfølgende møde med kommunalbestyrelsen.
Mandag d. 22. maj 2017 kl. 12.00 - 16.00.
Mandag d. 18. - 19. september 2017 bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøde.
Mandag d. 6. november 2017 kl. 12.00 - 16.00.


1. Der indkaldes eventuelt til supplerende møder efter behov. 
2. Lejemålssager behandles undtagelsesvis som hastesager (ved rundsendelse). 
3. Øvrige informationer udsendes som informationsbreve til bestyrelsen. 
4. Andre aktiviteter med bestyrelsesdeltagelse (frivilligt)

Opmærksomheden henledes på at spørgsmål som ønskes behandlet af bestyrelsen skal være havnekontoret i hænde 10 dage før bestyrelsesmødet. 

Der kan i specielle tilfælde træffes særlig aftale, ligesom hastende lejemålssager (såfremt der ikke er særlige komplikationer) kan godkendes ved rundsendelse til bestyrelsen.

 • Vandstand Havnen21:17
  -0.10 m
 • Aktuel vindhastighed21:17
  7.6 m/s
 • Vindstød21:17
  10.7 m/s
 • Aktuel Vindretning21:17
  N