Nyheder
06 / 11 / 2019 22 mio. investeres i nyt kajanlæg til nybygninger og transitfiskere

Udnyttelsesgraden af havnebassinerne har stor betydning for en havn. Det er afg...

Læs mere
06 / 10 / 2019 Projektgods på Thyborøn Havn

Kunderne gør sig sine egne erfaringer med sværgodskajfaciliteterne på Thyborø...

Læs mere
26 / 09 / 2019 Øget vanddybde i indsejlingen i 2020

Thyborøn Havns kunders ønsker til indsejlingen og derved Thyborøn Kanal har l...

Læs mere

Transitfiskeri

Thyborøn Havn er i løbet af de senere år blevet den foretrukne havn for landinger af transitfisk, der er vores betegnelse for fisk der landes i Thyborøn Havn men afsættes via auktioner i andre havne og lande. 

Thyborøn Havn har en perfekt location til Nordsøen tæt på fiskepladserne, hvilket gør sejltiden til havnen forholdsvis kort. Der spares brændstof og tid, så fartøjet kan bruge tiden på at fiske i stedet for at sejle til og fra hjemhavnen. Havnens østvendte indsejling i Thyborøn Kanal gør indsejlingsforholdende meget sikker. Dvs. selv i dårligt vejr kan fartøjerne anløbe havnen sammenlignet med andre havne, hvor indsejlingen ligger direkte ud til det barske Vesterhav.

Fiskene losses direkte fra fartøjet til lastbiler med køletrailer, som kører direkte til salgsstedet i hjemlandet. Det kan f.eks. være i Tyskland eller Holland.

De perfekte rammer

På Thyborøn havn har vi løbende forbedret forholdende for transitfiskerne. Vi tilbyder nøgleopbevaring og langtidsparkering af mandskabsbiler i forbindelse med på- og afmønstring, gode losseforhold i forhold til losning til lastbiler, Wi-Fi på havneområdet, velfærds- og opholdsfaciliteter i Konsumcentret, affaldshåndtering, levering af strøm og vand mv.
Vores bogholderi tager sig af afregningen for værdiafgiften direkte med det salgssted i hjemhavnen, som fartøjet har leveret fiskene til.

Det skal være let og tilgængeligt også at bruge Thyborøn Havn som transithavn.

Maritim service til transitfiskere

På Thyborøn Havn findes hele paletten af maritime service der er nødvendigt for at holde et moderne fiskeri kørende. Også for transitfiskerne der normalt kun er kort tid i havn står servicevirksomhederne klar til at servicere med alt fra skibsproviantering, smedefirmaer, maskinværksteder, skibstømrerværksteder, elektronikfirmaer, isværker, marine olie leverandør til en 6.000 tons flydedok.

Dykkerassistance og mobilkran kan rekvireres. Thyborøn havn kan levere vand, strøm, containere til skibsaffald samt beholdere til spildolie ved henvendelse til det døgnbemandede havnekontor.

Virksomhederne på Havnen og personalet ved Thyborøn Havn, tilstræber at yde Havnens kunder og brugere en god service, døgnet rundt.

 • Vandstand Havnen02:37
  0,39 m
 • Aktuel vindhastighed02:37
  17,6 m/s
 • Vindstød02:37
  19,4 m/s
 • Aktuel Vindretning02:37
  V 291°