Nyheder
07 / 12 / 2020 Thyborøn Havn træder ind i en ny liga med hele tre ISO-certificeringer

Thyborøn Havn har gennem de sidste måneder arbejdet ihærdigt med at højne arb...

Læs mere
03 / 11 / 2020 Tilladelse til at uddybe sejlrende!

Det er stort – det er meget stort! Thyborøn Havn har i 10 år arbejdet på at f...

Læs mere
01 / 09 / 2020 Nye lossefaciliteter til 75 millioner står færdig i Thyborøn

Industrifiskerne kan i dag få glæde af de nye og helt moderne lossekajfacilitet...

Læs mere

Transitfiskeri

Thyborøn Havn er i løbet af de senere år blevet den foretrukne havn for landinger af transitfisk, der er vores betegnelse for fisk der landes i Thyborøn Havn men afsættes via auktioner i andre havne og lande. 

Thyborøn Havn har en perfekt location til Nordsøen tæt på fiskepladserne, hvilket gør sejltiden til havnen forholdsvis kort. Der spares brændstof og tid, så fartøjet kan bruge tiden på at fiske i stedet for at sejle til og fra hjemhavnen. Havnens østvendte indsejling i Thyborøn Kanal gør indsejlingsforholdende meget sikker. Dvs. selv i dårligt vejr kan fartøjerne anløbe havnen sammenlignet med andre havne, hvor indsejlingen ligger direkte ud til det barske Vesterhav.

Fiskene losses direkte fra fartøjet til lastbiler med køletrailer, som kører direkte til salgsstedet i hjemlandet. Det kan f.eks. være i Tyskland eller Holland.

De perfekte rammer

På Thyborøn havn har vi løbende forbedret forholdende for transitfiskerne. Vi tilbyder nøgleopbevaring og langtidsparkering af mandskabsbiler i forbindelse med på- og afmønstring, gode losseforhold i forhold til losning til lastbiler, Wi-Fi på havneområdet, velfærds- og opholdsfaciliteter i Konsumcentret, affaldshåndtering, levering af strøm og vand mv.
Vores bogholderi tager sig af afregningen for værdiafgiften direkte med det salgssted i hjemhavnen, som fartøjet har leveret fiskene til.

Det skal være let og tilgængeligt også at bruge Thyborøn Havn som transithavn.

Maritim service til transitfiskere

På Thyborøn Havn findes hele paletten af maritime service der er nødvendigt for at holde et moderne fiskeri kørende. Også for transitfiskerne der normalt kun er kort tid i havn står servicevirksomhederne klar til at servicere med alt fra skibsproviantering, smedefirmaer, maskinværksteder, skibstømrerværksteder, elektronikfirmaer, isværker, marine olie leverandør til en 6.000 tons flydedok.

Dykkerassistance og mobilkran kan rekvireres. Thyborøn havn kan levere vand, strøm, containere til skibsaffald samt beholdere til spildolie ved henvendelse til det døgnbemandede havnekontor.

Virksomhederne på Havnen og personalet ved Thyborøn Havn, tilstræber at yde Havnens kunder og brugere en god service, døgnet rundt.

 • Vandstand Havnen13:24
  0,01 m
 • Aktuel vindhastighed13:24
  7,9 m/s
 • Vindstød13:24
  9,9 m/s
 • Aktuel Vindretning13:24
  NV 308°