21. december 2018

Ny 190 meter ISPS kaj øger kapaciteten

Thyborøn Havn har renoveret sine yderværker og øget sin kapacitet med en ny ISPS kaj på Nordre Mole. Udover at renovere yderværkerne har det været ambitionen med byggeriet at udvide anvendelsesmulighederne for det nye kajanlæg til både at give ekstra kajkapacitet til fartøjer over 500 BT og til udførelsen af maritim service på fartøjer, mens de ligger i havn. De første fartøjer har allerede anløbet de nye kajfaciliteter i Thyborøn.

De nye kajfaciliteter er ISPS sikrede og velegnede for maritim service
Den nye kaj er en ISPS kaj, så fartøjer over 500 BT ligeledes kan benytte kajen. For at udvide kajens anvendelsesmuligheder til også at gavne den maritime service sektor, er kajens bredde blevet forøget med 2,5 m i fuld kajlængde, så den i dag er 10,5 m bred. Den nye bredde gør det lettere at hente slopolie fra fartøjer ved kajen, og de forbedrede tilkørselsforhold kommer til at gøre en forskel for alle i den maritime service sektor, som kører ud til fartøjerne for at udføre mindre reparationer og vedligeholdelse, mens de ligger i havn. Med renoveringen er havnens kajkapacitet til maritim service blevet forøget med 190 ekstra meter.

Adgang til vand og strøm på kajen
Jo flere steder på havnen, at fartøjerne kan få påfyldt forbrugsstoffer som vand og strøm, jo mere fleksibelt kan havnevagten arbejde, når fartøjerne skal tildeles en plads i havnen. Og risikoen for senere hen at skulle flytte fartøjer, fordi et pludseligt behov for forsyning opstår, reduceres væsentligt, når forsyningsmuligheden allerede er til stede på kajen. Derfor er den nye kaj blevet udstyret både med en kraftig strømforsyningsstander på 125 ampere til de store fartøjer og en mindre strømstander på 63 ampere til mellemstore fartøjer. Vandforsyning er ligeledes mulig ved den nye kaj, og selvfølgelig er der fri Wi-Fi ved kajen, som ved de øvrige kajer på Thyborøn Havn.

Vanddybde i bassinet
Der er i dag 6 m vanddybde ved Nordre Mole. I kraft af at fartøjerne bliver større, indenfor alle kundesegmenter, er vi selvfølgelig altid opmærksomme på vanddybden ved de forskellige kajanlæg. Derfor er Nordre Mole med renoveringen blevet forberedt til 7,5 m vanddybde, så der er mulighed for at øge vanddybden ved kajen i forhold til fartøjernes behov. Thyborøn Havn har i dag kajanlæg på op til 9 m vanddybde.

Plads til turismen på erhvervshavnen i Thyborøn
Thyborøn Havn er en erhvervshavn og en fiskerihavn for alle typer fiskere. Derfor har det været interessant at tænke tre platforme til lystfiskere ind i molerenoveringen. Herfra vil turister og lokale lystfiskere kunne nyde det direkte udsyn til Thyborøn Kanal og indsejlingen til havnen, mens de fisker.