10. januar 2019

Fiskeriet har rundet milliarden for aller første gang på Thyborøn Havn!

Med udgangen af 2018 skrives der historie på Thyborøn Havn. For første gang i Thyborøn Havns mere end 100-års lange historie har værdien af fisk, som blev landet i Thyborøn, rundet en milliard kroner. ”Det er en milepæl, der her er nået, og det er vi utroligt stolte af”, siger Jesper Holt Jensen, direktør Thyborøn Havn. Den hidtidige rekord for landingsværdien er tilbage fra 2016, hvor den lød på 920 millioner kroner. I 2018 nåede den samlede landingsværdi 1,01 milliarder kroner.

Selvom året var præget af lidt færre mængder på konsumfiskeriet, så var prisen på fisk høj gennem hele 2018. Det kompenserede for den mindre mængde. Til gengæld blev der i 2018 landet rigtig meget proteinfisk til fiskemelsfabrikken TripleNine – og til gode priser. Til sammen betød det, at landingsværdien for første gang nogensinde passerede den magiske milliard i Thyborøn.

”2018 blev for Thyborøn Havn et rigtigt godt år på fiskeriområdet. Det er fantastisk at runde milliarden med 1,01 mia. kr. i landingsværdi, og det er helt klart med til at fastholde Thyborøn Havn som en af de største og mest aktive fiskerihavne i Danmark. Det kan vi kun glæde os over,” siger havnens direktør Jesper Holt Jensen og fortsætter: ”Strategisk har vi de seneste år investeret i fiskerisegmentet, og vi investerer fortsat. Derfor er det fantastisk at se, at det bærer frugt for de fiskere, som lander fisk i Thyborøn. Og det gør os ligeledes fortrøstningsfulde overfor vores igangværende investeringer i nye faciliteter til fiskerisegmentet.” I øjeblikket foretages der et gennemgribende byggeprojekt med anlæggelsen af helt nye lossekajfaciliteter ved fiskemelsfabrikken TripleNine, som forventes at stå helt færdige i 2020.

Godsaktiviteten er stabilt høj

Selvom godsmængden i 2018 ikke helt nåede rekordniveauet fra 2017, så må 2018 også siges at være et rigtig godt godsår for Thyborøn Havn. I 2018 blev der ind- og udskibet hele 1.56 mio. tons gods over kaj, hvilket for 3. år i træk placerer havnen blandt de 10-15 største godshavne i Danmark. ”Vi ligger nu stabilt over 1,5 millioner tons gods om året – faktisk for tredje år i træk. Det er den liga, vi gerne vil ligge i som Midt- og Vestjyllands erhvervshavn. Og da vi kan forklare nedgangen i forhold til 2017, så forventer jeg allerede nu, at også 2019 bliver et rigtigt godt år på godssegmentet,” udtaler Jesper Holt Jensen.

Tilbagegangen i forhold til 2017 skyldes hovedsageligt kapacitetsudfordringer på fartøjer til indvinding af grusmaterialer midt på året. Efterspørgslen på søral var høj gennem hele året.

Regnskabet for 2018 er ikke gjort op endnu, men der er ikke tvivl om, at den store aktivitet på både fiskeri- og godsområdet smitter af på havnens regnskab. Det bliver også i 2018 et af de bedre år, selvom Jesper Holt Jensen i skrivende stund ikke helt tør love, at det også bliver et rekordår rent økonomisk.

”Vi må vente og se det endelige regnskab. Jeg tør dog godt love, at det kommer til at ligge på niveau med de seneste års rigtig gode resultater. Men det er også nødvendigt, da vi i disse år investerer meget i havnens faciliteter både indenfor fiskeri og gods,” siger Jesper Holt Jensen.

FAKTA om de seneste års investeringer til fiskeri- og godssegmentet på Thyborøn Havn:

 • Fiskeauktionens faciliteter blev fordoblet ved en ombygning i 2017
 • Ny kassevaskerhal blev sat i drift i 2017
 • Nye Lossekajfaciliteter er under konstruktion til industrifiskerisegmentet.
 • 180 m sværgodskaj blev anlagt i 2016
 • 190 m ekstra ISPS kajanlæg er anlagt til godssegmentet i 2018