6. november 2019

22 mio. investeres i nyt kajanlæg til nybygninger og transitfiskere

Udnyttelsesgraden af havnebassinerne har stor betydning for en havn. Det er afgørende at sikre stabil aktivitet i alle havnebassiner, og det er kun muligt, hvis infrastrukturen passer til kundernes behov. I Thyborøn er vi i tæt dialog med havnens kunder for hele tiden at have fingeren på pulsen, og se hvor der kan være ved at opstå nye behov. Det er sådan, at dette renoveringsprojekt i Vestre Inderhavn er blevet til.


Behovet for nye faciliteter er steget i takt med antallet af nybygninger
Som omtalt i marts-udgaven af dette års Thyborøn Havnenyt oplever den maritime service sektor i Thyborøn i disse år en meget positiv udvikling. Der bygges i langt højere grad nybygninger end tidligere, og vanddybden i kajanlægget, hvori de bygges, er simpelthen blevet for lille i takt med udviklingen i fiskefartøjernes størrelse.

De to store smedeværksteder i Thyborøn, med over 100 ansatte hver og langt mere end 50 års erfaring, er beliggende på hver deres kaj lige ud til kajanlægget. De ønsker selvfølgelig fortsat den samme kajnære placering, og virksomheder med over 100 ansatte og større lager- og produktionsfaciliteter kan ikke sådan lige flytte til et andet og dybere havnebassin. - Noget måtte der gøres for at renovere det gamle havnebassin og dermed støtte op om den maritime service sektors nye behov for større vanddybde.

Øget vanddybde og renovering af kajanlæg
Efter flere undersøgelser er det lykkedes at finde en god løsning til at øge vanddybden i det gamle havnebassin, og byggeriet er allerede godt i gang. Havnebassinet er ved at blive uddybet fra 4 m til 6 m vanddybde, og renoveringen af 402 m kajanlæg er allerede godt i gang.

Kajanlægget vil blive renoveret over flere etaper, så det sikres, at der fortsat kan bygges nye fartøjer under hele renoveringsarbejdet, og de maritime service virksomheder undgår driftstop.

Mere plads til transitfiskere
Strategisk forsøger vi på Thyborøn Havn at tilgodese mere end en målgruppe, når vi påbegynder et anlægs- og renoveringsprojekt, og det er også lykkedes med dette renoveringsprojekt. Ved at fjerne den gamle ispier i havnebassinet, som tiden har overflødiggjort, og ved forøgelsen af vanddybden i hele havnebassinet, bliver det også muligt at skabe nye kajmeter til transit fiskefartøjer i Thyborøn Havn. Vi oplever i år en stigning i antallet af hollandske fiskefartøjer, som vælger at lande deres fisk i transit i Thyborøn, derfor er der også her behov for en kapacitetsforøgelse. Det er en stor fornøjelse, at det lykkedes at løfte denne opgave i samme renoveringsprojekt.

I alt 402 kajmeter renoveres
235 m renoveret kajanlæg beliggende lige op til smedeværkstederne i den maritime service sektor kommer til at gøre en stor forskel fremover for konstruktionen af fiskefartøjer i Thyborøn. Den øgede vanddybde giver mulighed for at bygge større fartøjer og følge med udviklingen, og virksomhedernes kajnære beliggenhed sikrer dem en høj effektivitet.
167 m kajanlæg med lette tilkørselsforhold for lastbiler er en kapacitetsforøgelse, der giver plads til at 4-5 ekstra transitfiskere kan lande fisk på samme tid. Dette vil så kunne frigive mere plads på kajanlægget til håndtering af konsumfisk til fiskeauktionen, eftersom der nu bliver mere plads til transitfiskerne et andet sted i havnen. Effekten spredes og gavner flere.

Forenklet udlevering af is fra isværket
Tiden har betydet ændringer i behovet for udlevering af is fra isværker. Mange konsumfiskere er gået over til selv at producere is ombord på deres fartøjer, og flere følger med samme tendens. Isværket i Thyborøn vil med byggeriet kunne forenkle sin udlevering af is ved ikke længere at have to rørisanlæg at vedligeholde. Der vil i fremtiden blive udleveret røris på isværket ved kajanlæggget til industrifisk og skælis ved kajanlægget til landing af konsumfisk, så det passer bedre ind til behovet i dag. Og så kommer den større vanddybde selvfølgelig også til at øge fleksibiliteten for isværket og mulighederne for udlevering af is.

Udlevering af forbrugsstoffer som vand og el
For at gøre brugen af det nye kajanlæg så optimal og effektiv som muligt vil alle tre kajer omkring havnebassinet blive forsynet med el-standere og vandudleveringsstandere.
Vandudleveringen får stigende betydning i takt med at flere fiskefartøjer selv producerer is ombord, og nem adgang til forsyning af forbrugsstoffer på kajanlægget øger effektiviteten for fiskerne, mens de er i havn.
Kajanlægget vil blive forsynet med to store 225 ampere strømstandere, en i hvert kajhjørne, til de større fiskefartøjer og tre 63 ampere standere fordelt ud på resten af kajanlægget.

Sikkerhed
Havnebassinet i Vestre Inderhavn vil blive udstyret med Sea-Safe redningsstiger, udstyret med LED lys, som sikrer deres synlighed i mørke og dårligt vejr. Vi har de seneste par år testet Sea-Safe redningsstigerne andre steder på havnen med et godt resultat. De er nu valgt som standard redningsstiger til alle nye og nyrenoverede havnebassiner på Thyborøn Havn.

Godt samarbejde omkring projektet
Vi oplever et rigtig godt engagement og samarbejde med brugerne af havnebassinet om renoveringsprojektet. Både smedeværksteder, isværk og redningsstation bakker positivt op om bygge- og anlægsprojektet, selvom byggeriet giver nogle forstyrrelser i dagligdagen. Det bedste slutresultat opnås, når alle interessenter er involveret i projektet og bakker op – så der sættes stor pris på denne opbakning.

22 mio. investering til projektet
Thyborøn Havn investerer 22 mio. i renoveringsprojektet i Vestre Inderhavn, og vi er meget glade for at investeringen kommer til at tilgodese flere forskellige interessenter, både fiskere, isværk og den maritime service sektor, og at det i det hele taget øger fleksibiliteten samt sikrer den fortsatte aktivitet i dette havnebassin.

Byggeriet forventes afsluttet i marts 2020.