26. september 2019

Øget vanddybde i indsejlingen i 2021

Thyborøn Havns kunders ønsker til indsejlingen og derved Thyborøn Kanal har længe været vanddybde, vanddybde og vanddybde. I mere end 10 år er der fra havnens side blevet arbejdet ihærdigt på at få vanddybden i indsejlingen til Thyborøn Havn øget til 10 m, og nu er forudsætningerne for det kommet på plads. 
 
Hidtil har oprensningen i Thyborøn Kanal været et statsligt ansvar, men i 2017 lykkedes det at få en officiel udmelding fra politikerne om, at Thyborøn Havn overtager ansvaret for oprensningen af indsejlingen til havnen her fra 2019.
 
Med til oprensningsansvaret følger en årlig pulje på 4 millioner kroner, som staten har haft afsat til oprensningen, mens ansvaret lå i statsligt regi. For havnens økonomi var det meget vigtigt, at disse driftsmidler fulgte med overdragelsen af ansvaret. Det er endelig lykkedes, og nu er det kommet så langt, så det er blevet ført ind i sidste finanslov.
 
Stor betydning for havnen
Overdragelsen af oprensningsansvaret var et meget vigtigt skridt i retningen af at få øget vanddybden i Thyborøn Kanal og dermed i indsejlingen ind til Thyborøn Havn. Det gør, at havnen nu selv kan vælge at investere i en decideret uddybning.  Derfor var det en yderst vigtig afgørelse, som kommer til at få stor betydning for den videre drift og udvidelse af Thyborøn Havn.
 
Fartøjerne er blevet større i alle havnens kundesegmenter. Den øgede vanddybde er bare en nødvendighed for fartøjer både indenfor fiskeri- offshore- og godssegmentet. 
 
Og med oprensningsansvaret og de 4 millioner kroner hvert år vil vi som havn fremover selv kunne tilrettelægge og planlægge oprensningen, så den kommer til at foregå på det mest optimale tidspunkt for havnens brugere.
 
10 m vanddybde i 2021
For ikke at spilde unødig tid har Thyborøn Havn allerede her i foråret 2019 igangsat en VVM for at få tilladelse af myndighederne til at foretage uddybningen af sejlruten i Thyborøn Kanal, ind i indsejlingen til fiskerihavnen og helt ned til projektkajanlægget i Sydhavnen. Det forventes at ville tage et års tid før denne VVM er godkendt. Derefter vil vi gå i gang med uddybningen så hurtigt som muligt. Dvs. at vi allerede til næste år, i 2021, forventer at skabe en større vanddybde i indsejlingen til Thyborøn Havn.
 
Mere vand kommer de mange til gavn
10 m vanddybde kommer til at gavne industrifiskerne i Danmark, Norge, Sverige, på Færøerne og måske også de skotske og irske industrifiskere, som i dag ikke tager chancen at sejle ind til Thyborøn med deres fangst, fordi der ikke er nok vanddybde. Og det kommer til at støtte op om fiskemelsfabrikken TripleNine A/S, at alle industrifiskere trygt vil kunne vælge at sejle til Thyborøn med deres fangst.
 
Den øgede vanddybde kommer også til at gøre det betydeligt lettere for bunker branchen at vælge olietankskibe til leverancerne på Thyborøn Havn. Især tankskibene er blevet store og stikker dybt. 
 
Og det kommer også til at gøre en forskel for de offshore fartøjer, som benyttes til installation af havvindmølleparker. Pga. det kostbare udstyr, der sidder monteret under bunden af fartøjet til fx havbundsundersøgelser, er det afgørende for denne gruppe fartøjer at have en vanddybde med en ekstra stor sikkerhedsmargin for at undgå, at det kostbare præcisionsværktøj kan komme til at tage skade under  indsejlingen til en havn. 
 
Fartøjerne er ganske enkelt blevet større i alle havnens brancher, derfor glæder vi os meget til at få de 10 m vanddybde ind til Thyborøn Havn, som vores kunder har behov for, i stedet for de 8 m vanddybde, som staten har garanteret indtil i dag.
 
Det er en kæmpe fornøjelse og en stor glæde, at kunne informere om at vanddybden i 2021 vil blive øget til 10 m ind til Thyborøn Havn!